donderdag 17 november 2011

Questet


AUTEUR
Patrick Keysabyl

VOORBEELD
Je kan hier een voorbeeld bekijken van één QR-code die de leerlingen krijgen als startopdracht.

DOELGROEP
1ste graad / groep 3 4
2de graad / groep 5 6
3de graad/ groep 7 8

LEERGEBIEDEN
Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven
Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren
Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes
Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing
Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte
Wiskunde: getallen - meten - ruimte
Leren leren
Sociale vaardigheden

EINDTERMEN ICT
1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

DOELSTELLINGEN

 • Een QR-code kunnen aanmaken van een URL
 • Een QR-code kunnen aflezen met een tablet, smartphone of pc
 • Een plaats bepalen op een virtuele kaart
 • De GPS-coördinaten opvragen van een plaats via Google Maps
 • Een document kunnen delen via een link binnen Google Docs
 • Een afbeelding posten op panoramia.com en linken aan de juiste coördinaten


OMSCHRIJVING

Elke leerling bedenkt een leuke vraag over zijn woning die enkel kan opgelost worden door het bekijken van de woning aan de straatzijde.  Deze vraag wordt online gezet.  Van de URL waar de vraag online staat, wordt een QR-code gemaakt.  Deze QR-code wordt bij de eigen woning gezet op Google Maps.  

Het is de bedoeling dat een klas een Questet maakt voor een andere klas.  Elke leerling van een andere klas gaat op zoek op Google Maps naar alle QR-codes en met behulp van een tablet of PC wordt de bijhorende vraag gelezen.  Via Google Maps wordt het adres achterhaald waarop deze vraag van toepassing is.
Het antwoord wordt in de reële wereld opgezocht.  Alle antwoorden worden via een formulier ingevuld.  De winnaar krijgt...

In dit project moeten de leerlingen zowel QR-codes aanmaken en gebruiken.  Ze maken gebruik van Google Maps en er is een duidelijke link tussen een virtuele wereld en de reële wereld.

Questet is een woordspeling op Quest of opdracht en Questet betekent in het West-Vlaams ik wist het!


DUUR
2 lestijden

SOFTWARE
Zie stappenplan

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT
Gevorderd

LESPLAN

Stappenplan  Questet aanmaken
 1. Zoek de betekenis op van QR-code.
 2. Op deze website zie je een QR-code.  Open de website die in deze QR-code zit met behulp van een tablet, een smartphone of een webcam.
 3. Ken je de oplossing op deze vraag?  Bekijk het straks tijdens de speeltijd.
 4. Zoek een leuke vraag over jouw huis of tuin.  Het antwoord moet wel vanaf de straatzijde te zien zijn.
 5. Maak een kopie van dit document binnen Google Docs.
 6. Vervang xx naast Vraag met jouw klasnummer en schrijf de vraag eronder die je onder 4 hebt gevonden.
 7. Deel het document als Zichtbaar voor iedereen die de link heeft.
 8. Kopieer deze link naar je klembord.Stap 4, 5, 6, 7 en 8 als video
 9. Maak van deze link een QR-code op deze website.
 10. Klik met je rechtermuisknop op de QR-code en sla deze afbeelding op het bureablad op.Stap 9 en 10 als video
 11. Zoek op Google Maps jouw woning en vraag de GPS-coördinaten op.  Kopieer ze naar het klembord.Stap 11 als video
 12. Log in op Panoramia met de logingegevens die je van jouw leerkracht krijgt.  De ganse klas maakt gebruik van hetzelfde account.  Verwijder dus geen gegevens van anderen.
 13. Upload je QR-code naar Panoramia en zet er de GPS-coördinaten bij die je onder 11 gekopieerd hebt.Stap 12 en 13 als video
 14. Proficiat, jouw Questet is klaar.


Stappenplan Questet oplossen
 1. Om een Questet op te lossen heb je een tablet, een smartphone of webcam nodig.  Op deze toestellen moet een app of software worden geïnstalleerd om QR-codes te kunnen lezen.
  Voor toestellen onder iOS (iPhone of iPad) of Android kan je de gratis App Google Goggles installeren.
  Gebruik je de webcam van een computer (Windows), installeer dan het best
  QuickMark.  Je leest hier een handleiding hoe je dit klaar speelt.  
  Dit programma is ook beschikbaar in de
  Mac App Store maar dan betaal je er wel €3 voor.
 2. Zoek alle QR-codes die je op deze website ziet.
 3. Bij elke QR-code hoort een vraag over de plaats waar de QR-code bijstaat.  Zoom zoveel mogelijk in om te ontdekken over welk adres het gaat.Stap 2 en 3 als video
 4. Bezoek die plaats.  Let op in het verkeer.  Hou je aan de regels.  Noteer het antwoord op de vraag op een blaadje.
 5. Als je alle antwoorden gevonden hebt, vul je die allemaal in op dit formulier.
 6. Wanneer iedereen de antwoorden heeft ingediend, wordt de winnaar bekend gemaakt.


EVALUATIE

 • De QR-codes kunnen enkel bij Panormia bekeken worden, omdat ze moeten goedgekeurd worden om openbaar zichtbaar te zijn op Google Maps.
 • De idee om QR-codes op Google Maps te plaatsen kan ook voor andere gebouwen gebruikt worden.  Zo kan een quiz samengesteld worden over monumenten van een stad.  
 • Dit project is kosteloos  aan te maken.  Er hoeft dus geen investeerder gezocht te worden.  
 • Het is zeker de bedoeling dit project concreet uit te werken met mijn leerlingen, maar de deadline van 1 december is te vroeg hiervoor.
 • Het antwoordformulier kan ook door een leerling worden aangemaakt.
 • In dit voorbeeld wordt Google Docs gebruikt, maar dit kan even goed met Live@edu.
 • Dit project is haalbaar voor de derde graad basisonderwijs en hoger.

Geen opmerkingen: