zaterdag 23 februari 2008

Sinterklaas: karaoke

AUTEUR
patrick.keysabyl@arkorum.be
VOORBEELD

DOELGROEP
1ste, 2de en 3de graad
LEERGEBIEDEN

Lager onderwijs

Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven
Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren
Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes
Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte
Wiskunde: getallen - meten - ruimte
Leren leren
Sociale vaardigheden


EINDTERMEN ICT


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.


DOELSTELLINGEN


  • Liedjes meezingen ondersteund door tekst en muziek die als karaoke worden getoond 
  • Plezier beleven aan zingen in groep
OMSCHRIJVING
Een heel leuke activiteit om Sinterklaas in de bloemetjes te zingen is Karaoke. Met behulp van het internet kan dit heel gemakkelijk en volledig gratis. Het enige wat we nodig hebben is een Karaokespeler en liedjes. Beiden kan je zo plukken van het internet. Scholen die een beamer bezitten kunnen de liedjesteksten projecteren, terwijl de muziek versterkt wordt. Zangplezier gegarandeerd.
DUUR
Onbeperkt
SOFTWARE
Karafun is software dat gratis is te downloaden via http://www.karafun.com/
Het programma zelf download je via deze link: http://www.karafun.com/down/karafun_setup.exe
VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT
Het is belangrijk dat technisch alles juist verloopt als je een karaoke-activiteit geeft. Zorg daarom dat alles vooraf goed is geïnstalleerd.
LESPLANEr werden twee screencasts gemaakt over het gebruik van karafun:

http://www.kijkenbegrijp.net/content/karaoke-met-karafun

Sinterklaasliedjes voor Karafun vind je gezipt op:

http://cid-a7773883e3b78cc7.skydrive.live.com/self.aspx/Varia/Sinterklaas%5E_karaoke.zip

EVALUATIE
Karaoke is een uitstekend hulpmiddel voor kinderen die moeilijkheden hebben met toon en ritme, je kan het daarom ook perfect gebruiken in klas.

Geen opmerkingen: