dinsdag 26 februari 2008

Tafels inoefenen

AUTEUR

Cappelle Eddy

TITEL

Inoefenen van de tafels

VOORBEELD

http://ikzoek.kleinseminarie.be/appletss/Overzicht.html

DOELGROEP

Tweede ,graad

LEERGEBIEDENLager

Wiskunde: getallen -


EINDTERMEN ICT

1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.

DOELSTELLINGEN

Inoefenen van de aangeleerde tafels

OMSCHRIJVING

Diverse oefenmogelijkheden tegen de tijd voor het inoefenen van tafels en bewerkingen.

DUUR

SOFTWARE

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT

LESPLAN

  1. Kinderen navigeren naar de ICT-site ( www.vcsr.be)

  2. Doorklikken naar oefeningen –wiskunde-oefeningen tegen de klok.

  3. De kinderen krijgen de kans wat te oefenen.

  4. We zetten een kleine competitie op in de klas of zelfs tussen verschillende klassen.

EVALUATIE

Goeie inoefenmogelijkheid voor de tafels.

Lln van een lagere graad kunnen het opnemen tegen oudere lln.

Lagere graad is nogal vaak de winnaar…..

Geen opmerkingen: