zaterdag 23 februari 2008

Letteropstel

AUTEUR Jacky
DOELGROEP 4de leerjaar
LEERGEBIEDEN
Lager onderwijs: Nederlands: schrijven
EINDTERMEN ICT

1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
DOELSTELLING EN OMSCHRIJVING
Een lettergedicht maken en presenteren in een tekstverwerker. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het invoegen en opmaken van figuren (speciaal alfabet), het werken met tekstvakken, het vergroten en verkleinen van de weergave voor de schikking.
DUUR 2 lesuren
SOFTWARE tekstverwerker, mappen met speciaal alfabet in ‘mijn documenten’.
VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT werken met een tekstverwerker
LESPLAN
1. Voorbereiding: de leerkracht zet de mappen met de speciale alfabetten in de map ‘mijn documenten’. Je kan deze mappen hier downloaden. Je kan er ook vinden als je op internet zoekt naar ‘animated alfabet’. In de 3de graad kunnen de lln. zelf opzoeken en downloaden. In de meeste computerklassen kunnen de leerlingen ze kopiëren van de leerlingenmap op de server.
2. Schrijfopdracht:De lln. maken in de klas hun lettergedicht: bij iedere letter van hun naam zoeken ze een passende zin. (die stelopdracht is een vaste les in Taalsignaal 4de lj.)
3. Verwerking op de computer.
Invoegen blad in word op de juiste plaats en met de juiste naam.
Invoegen van de letters (invoegen figuren uit bestand)
Opmaken van de letters (eigenschappen, opmaak, contour )
Invoegen van de zinnen in een tekstvak.
De zinnen nog versieren (met opmaak lettertype, kleur, …)
Afwerken met enkele afbeeldingen (invoegen figuren, illustratie)
Alles nog eens schikken bij verkleinde schermweergave.
Bijlagen

Speciale alfabetten http://home.scarlet.be/~as182408/

Op www.arkorum.be/ictjacky/alfabet.zip kan je een heleboel letteralfabetten in één keer downloaden.

Met Google Docs zijn anitmated gifs mogelijk: http://docs.google.com/View?id=df75nk6_889cqq8nngc

Geen opmerkingen: