maandag 17 mei 2010

Schrijven met beelden


AUTEUR

Patrick Keysabyl

VOORBEELD

http://docs.google.com/View?id=df75nk6_968ccjm5vg9  Het originele gedicht staat onderaan

DOELGROEP

1ste graad / groep 3 4
2de graad / groep 5 6
3de graad/ groep 7 8

LEERGEBIEDEN

Lager onderwijs

Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven
Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren
Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes
Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing
Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte
Wiskunde: getallen - meten - ruimte
Leren leren
Sociale vaardigheden

EINDTERMEN ICT


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

DOELSTELLINGEN


 • Woorden uit een gedicht of verhaal vervangen door een passende afbeelding

OMSCHRIJVING

De boeken van Geronimo Stilton zijn razend populair bij kinderen.  De techniek die in deze boeken wordt gebruikt, is met de computer gemakkelijk over te nemen. 

DUUR

2 lestijden

SOFTWARE

Een tekstverwerker

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT

Basiskennis

LESPLAN1. KLik HIER om een voorbeeld te zien 
Bespreek dit voorbeeld met de leerlingen.  
Laat het gedicht voorlezen.  
Vergelijk met het originele gedicht.
Welke woorden zijn er makkelijk te vervangen door afbeeldingen? Zelfstandige naamwoorden, soms werkwoorden, ...
2. Klik HIER om de gedichten te zien waaruit je er één kiest
Lees en bespreek elk gedicht
3. De uitwerking kan gebeuren met elke tekstverwerker: Word, Open Office, Google Docs,...
Het is wel belangrijk dat je als leerkracht vooraf dit zelf uitprobeert.


  EVALUATIE

  Het is een mooi souvenir als je de gedichten kunt afdrukken in kleur.  Misschien is het zelfs een leuk idee voor moeder- of vaderdag.
  De idee om te werken met afbeeldingen werkt natuurlijk ook met andere soorten teksten. Ik heb het vroeger nog gedaan met een sprookje dat in stukken werd verdeeld.  Elk groepje kreeg een deel van een sprookje.
  Deze opdracht leent zich best tot partnerwerk.
  Bepaalde woorden uit een tekst kunnen ook aangepast worden: andere kleur, lettertype, grootte,...


  Geen opmerkingen: