dinsdag 26 februari 2008

Ik ben een kubist

AUTEUR

Eddy Cappelle

VOORBEELD

DOELGROEP

3de graad

LEERGEBIEDEN

Lager onderwijs
Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte Wiskunde: getallen - meten - ruimte

Leren leren

sociale vaardigheden


EINDTERMEN ICT


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5
De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.


DOELSTELLINGEN

  1. Herkennen van meetkundige figuren

  2. Tekenen van meetkundige figuren

OMSCHRIJVING

DUUR

2 lestijden

SOFTWARE

Word

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT

LESPLAN

  1. Waarnemen van schilderijen ( kubisme)

  2. Tekenen van veelhoeken en ruimtefiguren in Word ( autovormen)

  3. Een kleurrijke compositie maken door gebruik van de autovormen.

EVALUATIE

De lln slagen erin een mooi resultaat te bekomen.

Je kan de tekeningen afprinten, liefst wel in kleur.

Geen opmerkingen: