maandag 25 januari 2010

Een fotostripverhaal

VOORBEELD

https://docs.google.com/present/view?id=df75nk6_755gnmz8vhf


Derde graad


Beeldende opvoeding
Taal: schrijven


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.


  • Met behulp van een presentatieprogramma een stripverhaal maken over het voorbije schooljaar.Op het einde van het schooljaar staan er heel wat foto's op de website van de school. In deze opdracht maken de leerlingen een selectie uit dit aanbod en bouwen er een geanimeerde stripverhaal mee dat een overzicht geeft van het schooljaar.2 tot 4 lesuren  


Een presentatieprogramma zoals Microsoft Powerpoint of Open Office Impress  

  • Knippen en plakken van afbeeldingen
  • Een tekstballon kunnen invoegen
  • Eventueel een animatiepad kunnen gebruiken, zodat niet alles gelijktijdig verschijnt op een pagina


  1. Start met het bekijken van enkele strips en bespreek de typische kenmerken: tekstballonnen, hoe en waar staat tekst, ...
  2. Demonstreer klassikaal hoe men met een presentatieprogramma de strip maakt
  3. Verdeel de klas in tien groepen: elke groep werkt rond één maand van het schooljaar.
  4. Bij elke maand kiezen voor een activiteit één of meer foto's uit waarbij ze enkele tekstballonnentjes plaatsen.
  5. Elke strip wordt weggeschreven met de naam van de maand.
  6. De leerkracht of een leerling plakt alle maanden aan elkaar in één strip.
Je maakt best een gedeelde map aan op één centrale computer waar alle strips tesamen worden opgeslagen.
Eis van leerlingen dat ze overal dezelfde layout gebruiken.
Het kan interessant zijn om de tekstballonnen niet allemaal gelijktijdig te laten verschijnen als er meer dan één tekstballon op een pagina staat.
Deze presentatie wordt best gemaakt tijdens de maand juni en kan geprojecteerd worden bij het einde van het schooljaar.
 

Geen opmerkingen: