vrijdag 29 februari 2008

Hot Potatoes

AUTEUR

patrick.keysabyl@arkorum.be

VOORBEELD

Inoefenen van de Franse woordenschat

DOELGROEP

Derde graad

LEERGEBIEDEN

Lager onderwijs


Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven

Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren

Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes

Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing

Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte

Wiskunde: getallen - meten - ruimte

Leren leren

Sociale vaardigheden


EINDTERMEN ICT


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.


DOELSTELLINGEN

Met het gratis programma Hot Potatoes allerlei gevarieerde oefeningen maken om de eigen leerstof te verwerken.

OMSCHRIJVING

Hot Potatoes is een softwarepakket voor Windows, voor Linux (via Wine), en ook voor Macintosh Os 9 en Os X. Met Hot Potatoes kunnen docenten zonder speciale voorkennis interactieve oefeningen opmaken, die nadien gemakkelijk in een webpaginavorm te gieten zijn. Het pakket omvat een zestal modules: meerkeuzevragen, kruiswoordraadsel, invuloefeningen, sorteer- en combineeroefeningen. Het gebruik van het pakket is vrij voor personen en non-profit onderwijsinstellingen, op voorwaarde dat het materiaal dat met het programma gemaakt is voor iedereen vrij toegankelijk is via internet. Anders moet u een licentie aanschaffen. Bij installatie kiest u de taal voor Hot Potatoes, waaronder Nederlands.

(Bron Wikipedia)

Een handleiding vind je op http://users.pandora.be/henk.verdru/hotpot/

Op http://hotpot.klascement.net/ vind je allerlei Hot Potatoesoefeningen voor elke graad van het basisonderwijs en leergebied.

DUUR

Niet van toepassing

SOFTWARE

http://hotpot.uvic.ca/

Het programma voor Windows vind je hier: Hot Potatoes 6.2 installer

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT

Zoals met alle software is het belangrijk dat de leerkracht zelf de software beheerst.

LESPLAN

We gaan vandaag werken met het fantastische programma Hot Potatoes. Dit programma staat nog niet op jullie computer. Daarom moeten we het eerst installeren.

We maken gebruik van de laatste versie 6.0.3 Deze versie vind je hier:

http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/winhotpot60.exe

Een korte handleiding om het programma te downloaden lees je hier:

http://hotpot.klascement.net/download.htm

Een korte handleiding om het programma te installeren lees je hier:

http://hotpot.klascement.net/install.htm

Om de programma’s volledig te kunnen gebruiken, moeten ze geregistreerd worden. Dit kan met volgende gegevens:

User name: ark orum

Key: LUXN-WUGN-SPXH

Merk op dat er een spatie staat tussen ark en orum

Deze code mag enkel gebruikt worden door leerlingen en leerkrachten van Arkorum. Anderen kunnen gratis een gebruikersnaam en code aanvragen.

Hier vind je een handleiding over het gebruik van JCross. Met JCross kan je zelf gemakkelijk kruiswoordraadsels maken met Hot Potatoes.

http://hotpot.klascement.net/docs/hotpotatoes_kruiswoordraadsel.pdf

Hier vind je een handleiding over het gebruik van JBC. Deze module heet in versie 6 JQuiz, maar is in gebruik ongeveer hetzelfde als JBC in de vroegere versie.

http://hotpot.klascement.net/docs/hotpotatoes_meerkeuze.pdf

Met JQuiz kan je meerkeuzevragen opstellen. Bijvoorbeeld:

Hoe heet de hoofdstad van Vlaanderen?

Gent

Antwerpen

Brussel

Als je de handleiding niet kan lezen, installeer dan Foxit:

http://www.foxitsoftware.com/pdf/pdfrd.zip Kies voor Openen en klik daarna twee keer op foxitreader.exe

Enkele leuke opdrachten:

1) Maak met de module Jquiz een actuaquiz met 10 meerkeuzevragen.

2) Verwerk de Franse woordenschat met de module JCross. Ik heb op die manier 17 unités van Frans verwerkt in leuke kruiswoordraadsels in twee lesuren.

EVALUATIE

In de filosofie van de vijfde dimmensie kan je leerlingen van de derde graad ook oefeningen laten maken voor de kleuters en/of de eerste graad. Zo kunnen ze klik- en sleepoefeningen maken als:

Wat hoort er bij elkaar? vork - mes ...

De afbeeldingen kunnen ze zoeken met Google.

Geen opmerkingen: