zaterdag 23 februari 2008

Derde graad: Online woordpakketten samenstellen en inoefenen

AUTEUR: Walter Werbrouck

VOORBEELD:

Surf naar www.wrts.nl en log in.

Emailadres: voorbeeld@icdeetje.be

Wachtwoord: arkorum

Nu kan je onmiddellijk aan de slag! Bekijk de woordenlijsten, bewerk ze (=toevoegen) en overhoor jezelf. Maak enkele foutjes; na een oefensessie krijg je de kans om de woorden die je fout spelde als een nieuwe lijst op te slaan.

DOELGROEP:

4de – 5de – 6de leerjaar

LEERGEBIEDEN

Kleuter

Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren

Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes

Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing

Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte

Wiskundige initiatie: getallen - meten - ruimte

Lager onderwijs


Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven

Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren

Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes

Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing

Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte

Wiskunde: getallen - meten - ruimte

Leren leren

Sociale vaardigheden

EINDTERMEN ICT


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.


DOELSTELLINGEN:

De lln. kunnen een account aanmaken voor www.wrts.nl.

Ze kunnen een woordenlijst samenstellen die ze dan gebruiken om op een gevarieerde manier te oefenen.

INHOUD:

Op www.wrts.nl kunnen de lln. online woordpakketten maken;niet alleen Nederlands-Frans maar ook gewoon een lijstje Nederlandse woorden waarmee ze dan zichzelf kunnen overhoren bv. in de vorm van een auditief dictee. Via de link ‘wrts extra’ vind je alle info omtrent de spraakmodule en de extra software die je hiervoor moet installeren. De pratende groene papegaai Peedy spreekt zo’n 5-tal talen. De spraakmodule is optioneel. Probeer eerst maar zonder…

Je hebt werkelijk alle mogelijkheden: bestanden online uitwisselen; importeren vanuit andere bestanden, minutieus bijhouden van resultaten, … een schitterende online applicatie!!!

DUUR: 1 à 2 lesbeurten

SOFTWARE: internetverbinding

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT:

Zelf een account aanmaken, lijsten samenstellen en de mogelijkheden uitproberen.

LESPLAN:

· (Ik heb de les reeds een 6-tal keer gegeven)

· Best vooraf zelf alle accounts aanmaken; dit gaat heel snel. De gebruikersnaam moet een emailadres zijn. Je mag ze zelf verzinnen want er wordt geen post naar verstuurd. De syntaxis moet wel kloppen …@....be. Kies voor een uniform systeem bv. lln01@horizon5a.be en als paswoord lln01 even bevestigen en klaar is Kees.

· Willen de lln. er ook thuis mee werken dan moeten ze een eigen emailadres gebruiken of dat van pa of ma. Vertel hen niet dat ze de adressen zomaar kunnen verzinnen!!!

· Reserveer de emailadressen die je zelf aanmaakt voor gebruik in de computerklas. Dan kan je achteraf de draad nog eens opnieuw opnemen.

· Na inloggen laat je de lln. een lijstje samenstellen bv. woordenschat Frans of een woordpakket uit hun taalboek. Hou het lijstje kort (neem bij voorkeur dezelfde woorden voor de hele klas) zodat voldoende tijd overblijft om de vele oefenmogelijkheden te verkennen.

· Controleer de woordenlijsten op spellingfouten: zeer belangrijk! (Wie klaar is geeft een seintje)

· Laat ze hun fouten opslaan als een nieuwe lijst. Toon hen ook eens hoe ze thuis de spraakmodule installeren.

EVALUATIE:

Houd achteraf een leergesprekje omtrent de meest interessante oefenvorm.

INFO:

Geen opmerkingen: