zaterdag 23 februari 2008

Eerste graad: spelen met woorden rond het thema “Sinterklaas”

AUTEUR: Walter Werbrouck

VOORBEELD:

DOELGROEP: 1ste leerjaar

LEERGEBIEDEN

Kleuter

Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren

Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes

Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing

Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte

Wiskundige initiatie: getallen - meten - ruimte

Lager onderwijs


Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven

Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren

Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes

Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing

Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte

Wiskunde: getallen - meten - ruimte

Leren leren

Sociale vaardigheden

EINDTERMEN ICT


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.


DOELSTELLINGEN:

De lln. zoeken het juiste plaatje bij het woord.

De lln. stellen woorden samen over Piet, de Sint, de schoen,…

De lln. lossen een woordpuzzel op.

De lln.stoppen de foutieve letter in de zak.

INHOUD:

Een mooi pakketje gemaakt met een vorige (J)Clicversie.

Zeer goede timing: eind november – begin december komt niet alleen de Sint, maar kunnen de lln. (hopelijk) al een pak woorden lezen.

DUUR: een halve lestijd

SOFTWARE: pakketje Sint 34 downloaden van www.antoinetteberns.nl .

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT:

Nihil, maar wel vooraf zelf eens alles oplossen.

LESPLAN:

Voortonen aan de lln., opdrachten duidelijk afspreken, individueel werk door de lln.

(en dan nog eens hetzelfde)

Voortonen aan de lln., opdrachten duidelijk afspreken, individueel werk door de lln.

Niet alles in één beurt tonen; laat ze na 10 minuten intens werken maar eens van hun stoel komen!

EVALUATIE:

INFO:

Valt mooi te combineren met een Sinterklaasspel: een halve lestijd oefenen en als beloning de rest van de tijd spelen met “ClicSint”. (te downloaden van dezelfde website)

Geen opmerkingen: