vrijdag 29 februari 2008

Het ICT-contract

AUTEUR
patrick.keysabyl@arkorum.be

VOORBEELD
Het ICT-contract staat online.  Dit bespaart papier en zo kunnen leerlingen, leerkrachten en ouders er altijd naar kijken.

DOELGROEP
Derde graad

LEERGEBIEDEN


Lager onderwijs
Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven
Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren
Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes
Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing
Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte
Wiskunde: getallen - meten - ruimte
Leren leren
Sociale vaardigheden


EINDTERMEN ICT

1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.


DOELSTELLINGEN


*De afspraken ivm ICT begrijpen en toepassen


OMSCHRIJVING
Bij het begin van elk schooljaar sluit ik met de leerlingen van het vijfde leerjaar een contract af, dat hernieuwd wordt in het zesde leerjaar. Het is de bedoeling om een aantal afspraken te maken die bindend zijn. De leerlingen moeten dit contract ondertekenen en bij niet naleven is het al gebeurd dat ze dit contract integraal moesten overschrijven.

DUUR
1 lesuur

SOFTWARE
Geen

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT
Geen

LESPLAN
Ik start deze les met te duiden wat een contract is: een overeenkomst tussen twee of meer partijen waarbij elke partij zich houdt aan bepaalde afspraken.  Voor de school is dit het feit dat de leerling het computerpark mag gebruiken, voor de leerling staan de afspraken in het contract.
De leerlingen bekijken het contract online. Elke afspraak wordt klassikaal overlopen en besproken. Het is interessant dat je als leerkracht bij sommige afspraken enkele waargebeurde feiten kunt verhalen.  Door dit zo te kruiden, blijven de afspraken langer in de herinnering.  Ik wijs er de leerlingen altijd op dat men altijd de computer kan terug vinden waarmee een bepaalde handeling werd gedaan: een mail versturen, chatten, facebook, ...
Na het overlopen van het contract, wordt dit door de leerlingen online ondertekend via een formulier.  Zo heb je als leerkracht altijd bij de hand wie het contract heeft ondertekend en kan je er eventueel naar terug grijpen.

EVALUATIE
Dit contract hangt ook uit in de computerklas en regelmatig wordt ernaar verwezen.  Het is een goede gewoonte om elk nieuw schooljaar te starten met dit ICT-contract.

Geen opmerkingen: