zaterdag 23 februari 2008

Monsterdialoog

AUTEUR Jacky Vandamme

VOORBEELD kan je hier downloaden

DOELGROEP 2de graad

LEERGEBIEDEN

Lager onderwijs: Muzische vorming: beeld Taal: schrijven

EINDTERMEN ICT

1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

DOELSTELLING EN OMSCHRIJVING
Leuke oefening in de halloweenperiode. Invoegen van twee monsterfiguren en er een mini-dialoogje in tekstballonnen bijschrijven. Zie voorbeeld om het te begrijpen.

DUUR 1 lesuur

SOFTWARE tekstverwerker, map figuren halloween

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT
werken met een tekstverwerker / map met monsterfiguren klaarzetten op server of map mijn documenten.

LESPLAN

1. Invoegen van blad in word op de juiste plaats en met de juiste naam.

2. Invoegen en opmaken van monsterfiguren via invoegen uit bestand.

3. Invoegen en opmaken van de tekstballonnen (invoegen afbeelding, autovormen)

4. Om een monster met tekstballon in zijn geheel te verplaatsen wordt het gegroepeerd (shift-toets ingedrukt houden bij selecteren)

PS. Bij officeXP wordt soms automatisch een tekenkader ingevoegd als men met autovormen werkt. Dat is vervelend voor de leerlingen. Je kan dat uitschakelen door: extra / opties / algemeen / uitvinken: automatisch tekenpapier maken bij het invoegen van autovormen.

Geen opmerkingen: