zaterdag 23 februari 2008

Digitaal fotoalbum of prentenboek met Powerpoint

AUTEUR
patrick.keysabyl@arkorum.be
VOORBEELD
De Schaduw van Jan Dit is een PPT-bestand. Om het te kunnen bekijken en beluisteren moet Powerpoint op jouw computer zijn geïnstalleerd.
Dit is een voorbeeld van een digitaal prentenboek, maar op dezelfde manier wordt een gesproken fotoalbum gemaakt.
DOELGROEP
De hele basisschool
LEERGEBIEDEN
Kleuter
Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren
Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes
Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing
Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte
Wiskundige initiatie: getallen - meten - ruimte

Lager onderwijs

Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven
Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren
Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes
Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing
Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte
Wiskunde: getallen - meten - ruimte
Leren leren
Sociale vaardigheden


EINDTERMEN ICT


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.


DOELSTELLINGEN


*Een fotoalbum voorzien van passende gesproken commentaar
*Een ingescand boek voorzien van de bijhorende tekst door deze in te spreken
OMSCHRIJVING
Zie screencast
DUUR
Moeilijk te bepalen
SOFTWARE
Powerpoint van Microsoft. Dit is meestal een onderdeel van MS Office. De opnamemogelijkheid kan van Office 2000.
Als je een digitaal boek maakt, dan is een scanner met scansoftware ook nodig.
VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT
Als leerkracht probeer je best vooraf wat gedemonstreerd wordt in de screencast zelf eens uit. Om het geluid op te nemen, kan je gebruik maken van een externe microfoon die je op de computer aansluit, maar een hoofdtelefoon met microfoon die bijvoorbeeld voor Skype gebruikt wordt, is ook voldoende.
LESPLAN
Zie screencast voor het maken van een fotoalbum
Voor een digitaal prentenboek: http://www.morskring.nl/Bijdrage/2006/Digitaal%20Prentenboek%20Handleiding%20Leerkrachten.pdf
EVALUATIE
Een digitaal prentenboek is een leuke activiteit die past in de leerfilosofie van de vijfde dimensie. Leerlingen uit de derde graad kunnen de teksten inspreken, leerlingen uit de tweede graad kunnen de tekeningen uit het boek zelf tekenen en het prentenboek is bedoeld voor leerlingen uit de eerste graad. Ik ken ook kleuteronderwijzeressen die zo prentenboeken inspreken voor hun kleuters.
INFO
http://www.kansrijketaal.nl/bibliotheek/document.php?document_id=33
http://www.morskring.nl/Bijdrage/2006/Digitaal%20Prentenboek%20Handleiding%20Leerkrachten.pdf
http://www.digischool.nl/po/community12/?page=custom&file=digitaalboek.html


  http://www.kijkenbegrijp.net/content/commentaar-toevoegen-aan-een-fotoalbum-binnen-powerpoint

1 opmerking:

Anoniem zei

Please, can you PM me and tell me number of much more thinks about this, I am truly fan of one’s webpage…gets solved properly asap.

cheap clomid