zaterdag 23 februari 2008

Maal en deeltafels

AUTEUR

patrick.keysabyl@arkorum.be

VOORBEELD

DOELGROEP

2de leerjaar

LEERGEBIEDEN


Lager onderwijs


Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven

Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren

Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes

Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing

Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte

Wiskunde: getallen

Leren leren

Sociale vaardigheden


EINDTERMEN ICT


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.


DOELSTELLINGEN

*De maal- en deeltafels inoefenen gerangschikt volgens moeilijkheidsgraad aan de hand van gevarieerde oefeningen.

OMSCHRIJVING

Johan Desloover heeft in het kader van het enisproject een hele verzamelingen oefeningen gemaakt om de maal- en deeltafels in te oefenen. De oefeningen zijn opgebouwd volgens stijgende moeilijkheidsgraad:

 1. Doe er telkens x bij
 2. Tellen met sprongen van x
 3. Rangschikken van klein naar groot met sprongen van x
 4. Rangschikken van groot naar klein met sprongen van x
 5. Maaltafel oplossen van klein naar groot met woorden
 6. Maaltafel oplossen van klein naar groot met getallen
 7. Maaltafels door elkaar (verschillende reeksen)

Deze oefeningen zijn heel geschikt om in hoekenwerk te gebruiken. Knappere leerlingen kunnen de oefeningen maken zonder leerinstructie. Voor zwakkere leerlingen is instructie vooraf wel aangewezen.

DUUR

Maximaal 25 minuten per beurt

SOFTWARE

JAVA

Om de JClic-oefeningen te kunnen gebruiken, moet Java op de computer zijn geïnstalleerd. Daarom kan je best eerst concroleren of dit het geval is: Ga naar het configuratiescherm van je pc (Start, Configuratiescherm) en kijk of je een icoontje ongeveer zoals hieronder te zien krijgt.

Windows


Indien ja, dubbelklik op het icoon en klik op ‘About’. Is de versie lager dan 1.3.1, dan moet je alsnog
Java installeren. Java kan zowel draaien onder Windows, Mac, Solaris als Linux. Dit houdt ook in dat de oefeningen in JClic draaien op deze vier platformen. Kies hieronder Java voor het platform dat jij gebruikt. Windowsgebruikers kiezen de bovenste link, de anderen de onderste.

Windows jclic-0.1.1.9.exe (2.370 Kb - 09/12/05)
LinuxMac OS XSolaris jclic-0.1.1.9.zip (2.337 Kb - 09/12/05)

Onafhankelijk of nu Java geïnstalleerd is of niet, je installeert best ook Java Media Framework. Zo
heb je geen problemen bij het bekijken van video’s en andere multimediale elementen in de java-
applicatie. Dit installatiebestand vind je terug op http://clic.xtec.net/en/jclic/instjava.htm#windows.

Wie niet zo computervaardig is, kan zeker de installatie tot een goed einde brengen aan de hand van het volgend filmpje:

Hoe installeer je Java en de JClic-java-plugin?

Scholen kunnen waarschijnlijk een beroep doen op de ICT-coördinator om Java en de plugin correct te installeren.

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT

Niets

LESPLAN

 1. Start de website op met de oefeningen.
 2. Kies de tafel die je wilt maken: 2 10 5 4 3 8 6 9 7
 3. Kies wat je wilt x2 :2 mix menu
 4. De Jclic-oefening start op
 5. Onderaan staat de opdracht. De gebruiker maakt een oefening tot die afgewerkt is. Daarna kan via de rechterpijl onderaan naar de volgende oefening worden overgegaan.

EVALUATIE

Tijdens de oefening kan je onderaan rechts het aantal juiste oefeningen zien, het aantal pogingen en de tijd dat men nog heeft. Voor elke oefening heeft met 1 minuut.

Geen opmerkingen: