dinsdag 26 februari 2008


Bezoek aan zuivelcentrum


AUTEUR :cappelle eddy

TITEL : bezoek aan zuivelcentrum

VOORBEELD :

DOELGROEP :2de graad

LEERGEBIEDENLager

Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden -

Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte

sociale vaardigheden

EINDTERMEN ICT

1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

DOELSTELLINGEN :

OMSCHRIJVING :

DUUR : 3 lestijden

SOFTWARE :

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT :

LESPLAN :

1. Volle dag bezoek aan educatief centrum ‘Zuivelcentrum’ in Drongen.

Zie website www. tzuivelcentrum.be

2.Tijdens het bezoek worden door lkr en lln foto’s genomen.


Foto’s komen op de server.

Verwerkingsmogelijkheden in groepen

Groep1 : powerpointvoorstelling : het verloop van de dag in het centrum.

Groep2 : Spreekwoorden meegebracht van het centrum in powerpoint plaatsen
Groep 3: Woordenschat over de boerderij ( foto’s)

voor de verwerking zie links op de site :

http://www.arkorum.be/opdrachten/Linsk.htm ( groen gedeelte over landbouw)


http://www.hetkleineloo.nl


-EVALUATIE :

Geen opmerkingen: