maandag 17 mei 2010

Creaza Cartoons


AUTEUR

Patrick Keysabyl

VOORBEELD

http://www.creaza.com/members/2hanne/cartoonist/8814151  Hanne 11 jaar


(Klik op de vier pijlen om de strip schermvullend te bekijken)

DOELGROEP

1ste graad / groep 3 4
2de graad / groep 5 6
3de graad/ groep 7 8

LEERGEBIEDEN

Lager onderwijs

Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven
Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren
Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes
Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing
Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte
Wiskunde: getallen - meten - ruimte
Leren leren
Sociale vaardigheden

EINDTERMEN ICT


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

DOELSTELLINGEN


 • Een gegeven situatie voorgesteld door één afbeelding verder dramatisch uitwerken zodat een kort verhaal ontstaat.
 • Met behulp van Creaza het uitgewerkte verhaal omzetten in een stripverhaal
 • De technieken van de strip ontdekken: soorten tekstballonnen, geluid
 • Korte dialogen gebruiken om een gedachte neer te schrijven

OMSCHRIJVING

Creaza Cartoonist is een programma waarmee je eenvoudig een stripverhaal maakt.  In deze les wordt een verhaal dat in een les drama is ontstaan, verder uitgewerkt als een stripverhaal.

DUUR

2 - 4 lestijden

SOFTWARE

www.creaza.com

Dit is een web 2.0-toepassing.  Dit betekent dat je geen software moet installeren.
De laatste versie van Flash moet wel geïnstalleerd zijn, maar dit is normaal standaard het geval.  Krijg je de mededeling dat Flash niet geïnstalleerd is, dan kan je dit hier downloaden en installeren: http://get.adobe.com/flashplayer/?promoid=DXLUJ
Om gebruik te maken van Creaza moet je jou wel registreren, maar dit is gratis. 

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT

Als leerkracht moet je alle mogelijkheden van Creaza Cartoonist beheersen.  Het programma is niet moeilijk te leren.  Deze screencast toont alle mogelijkheden.

LESPLAN

 • Maak met Creaza Cartoonist een situatie.  Bespreek klassikaal wat je ziet: personages, plaats, dialogen, ...
  Je ziet hier een voorbeeld van zo'n situatie: http://www.creaza.com/members/keysabyl/cartoonist/8391865
 • Geef in een les drama de opdracht om vanaf deze situatie die je ziet een vervolg uit te werken per twee of drie
 • De verhalen worden aan elkaar getoond en klassikaal besproken
 • Vraag aan de leerlingen dat ze elk een strip meebrengen en hou een leergesprek over strips:
  1. Welke soorten tekstballonnen zijn er?
  2. Hoe worden geluiden voorgesteld?
  3. Hoe kan je diepte creëren?  (Kleine figuren achteraan - Grote figuren vooraan)
  4. Gebruik van vooraan en achteraan
  5. Hoe wordt beweging uitgedrukt?
  6. ...
 • Aan de computer, kan je volgend stappenplan gebruiken met de leerlingen:

1. Surf naar www.creaza.com
2. Maak een gratis account aan met jouw mailadres (we doen dit te samen)
3. Brei een vervolg aan volgende start: http://www.creaza.com/members/keysabyl/cartoonist/8391865
4. De eerste afbeelding maken we samen:
a. Kies een achtergrond
b. Kies de figuren
c. Pas de grootte aan van de figuren
d. Pas het karakter aan van jouw figuren
e. Sla het bestand op
f. Voeg meerdere afbeeldingen toe
5. Je verhaal bestaat uit ten minste 10 afbeeldingen en ten hoogste 16 afbeeldingen
6. Voor je jouw verhaal uitwerkt, schrijf je jouw verhaal best even uit:
a. Welke figuren komen er in jouw verhaal voor?
b. Waar wil je naartoe op het einde?
c. Kan je gebruik maken van de verschillende achtergronden?
7. We werken 2 lesuren aan deze opdracht. In het 3de lesuur bekijken we elkaars resultaten. Stuur daarom de link door van jouw strip. 

EVALUATIE

Het is binnen Creaza mogelijk om strips te delen (share)

Maak eventueel met Google Docs een tekstdocument op en deel dit met jouw leerlingen.  Vraag aan de leerlingen om de link van het stripverhaal hier te kopiëren.  

Dit is de eenvoudigste manier.  Wie niet werkt met Google Docs vraagt dat de leerlingen hun link doormailen.  Jij kan dan alle adressen verzamelen en terug mailen, zodat de leerlingen elkaars werk kunnen beoordelen.Criteria:

 1. Het verhaal.  Klopt het vervolg met de startafbeelding?
 2. Dialogen
 3. Gebruik van achtergronden, accesoires, ...


Kijk & Begrijp

www.kijkenbegrijp.net

Geen opmerkingen: