zaterdag 23 februari 2008

Masker in paint

AUTEUR Jacky

VOORBEELD een twee

DOELGROEP 3de leerjaar

LEERGEBIEDEN
Lager onderwijs: Muzische vorming: beeld

EINDTERMEN ICT

1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

DOELSTELLING EN OMSCHRIJVING
Een masker maken met het programma paint. Daarbij kunnen de meeste functies van paint geoefend worden.

DUUR 1 lesuur

SOFTWARE het programma paint (standaard op elke computer)

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT werken met paint

LESPLAN

1. Openen van het programma paint (start, programma’s, bureau-accessoires, paint)

2. Waar mogelijk (met beamer) kort het programma uitleggen. Er is een blad beschikbaar waar alle iconen uitgelegd worden. Hier kan je het downloaden.

3. Je laat de leerlingen eerst een beetje prutsen om het programma te leren kennen. Daarna pas de opdracht geven: een masker maken.

4. Het resultaat opslaan. (Het kan nog gebruikt worden in een ander icdeetje: carnavalwijsheid).

Bijlagen

Uitleg Paint

Geen opmerkingen: