vrijdag 19 november 2010

Een quiz maken met tekst, beeld en geluid

AUTEUR
Patrick Keysabyl

VOORBEELD
www.mijnquiz.nl/quiz/kijkenbegrijp

DOELGROEP
1ste graad / groep 3 4
2de graad / groep 5 6
3de graad/ groep 7 8

LEERGEBIEDEN
Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven
Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren
Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes
Nederlandsluisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing
Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte
Wiskunde: getallen - meten - ruimte
Leren leren
Sociale vaardigheden

EINDTERMEN ICT
1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

DOELSTELLINGEN
Gevarieerde vragen opstellen over de actualiteit in binnen- en buitenland en sport
Verschillende bronnen gebruiken om kennis op te doen rond de actualiteit
De moeilijkheidsgraad van een vraag kunnen inschatten zodat de vraag niet te moeilijk of te gemakkelijk is
Drie plausibele antwoorden bedenken bij een bepaalde vraag waarvan er één antwoord correct is

OMSCHRIJVING

Als Tom Boonen in de spurt de tweede voorbij sprint, de hoeveelste is hij dan?  Een quiz doet het altijd goed: op  TV, maar ook in het verenigingsleven wordt vaak gestreden met een quiz.  Trivial Persuit is quizzen op huiskamerniveau.  Kinderen testen ook graag hun kennis. Vaak krijgen ze een actuaquiz om te peilen naar hun kennis van de actualiteit.  
Met mijnquiz.nl kan je behoorlijk eenvoudig, mooie quizzen maken.  Omdat alles online gebeurt, hoef je niets te installeren.  De scores worden automatisch bijgehouden en vergeleken met anderen.  Er is een foutenanalyse ingebouwd.  Kortom, het ideale programma om er een quiz mee te maken.
Oh ja, Tom Boonen is dan tweede, maar dat had je zeker al door?

DUUR
2 lestijden

SOFTWARE
Internet + browser

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT
De basismogelijkheden van Google Docs/Apps kunnen toepassen

LESPLAN

  1. Maak een mindmap met tien vragen en drie antwoorden waarbij steeds één antwoord correct is.
  2. Je kan hierbij volgende bronnen gebruiken:
  3. Surf naar Mijnquiz.nl en geef een unieke naam in voor jouw quiz. 
  4. Geef 10 vragen in.  In jouw vraag kan je tekst gebruiken, afbeeldingen, video of geluid.  Gebruik geen te grote afbeeldingen of ze zijn niet allemaal zichtbaar.
  5. Controleer elke vraag voor je aan de volgende vraag begint.  Heb je overal hoofdletters gebruikt waar nodig en staan de leestekens er?
  6. Voor je jouw quiz nog eens volledig test, vul je de eigenschappen van de quiz in: naam, leeftijd, ...
  7. Activeer je quiz.

EVALUATIE
Leerlingen vergeten vaak hoofdletters en leestekens.  Wijs hierop terwijl je rondloopt en observeert.
Spreek een bepaalde tijd af waarin de opdracht moet klaar zijn.  Voor negen vragen mag je gemakkelijk een lesuur uittrekken.  Wie vroeger klaar is, kan vragen bijzoeken.
Terwijl men de bronnen bekijkt, wordt vaak veel tijd verloren, omdat men interessante artikels leest.  Wijs erop dat men moet doorwerken.
Deze opdracht kan zeer goed in partnerwerk worden uitgevoerd.

Kijk en Begrijp
http://www.kijkenbegrijp.net/content/mijn-quiz

1 opmerking:

Anoniem zei

I hope you will keep updating your content constantly as you have one dedicated reader here.

online pharmacy