dinsdag 26 februari 2008

Groeiverhaal

AUTEUR

Philip Velghe-Eddy Cappelle

TITEL

Groeiverhaal

VOORBEELD

DOELGROEP

3de graad

LEERGEBIEDEN

Lager

Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing


EINDTERMEN ICT

1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.

5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

DOELSTELLINGEN

Schrijven van een groeiverhaal.

OMSCHRIJVING

Schrijven van een groeiverhaal, het verhaal kan grappig zijn of moet over een bepaald onderwerp handelen.


DUUR

1 a 2 lestijden

SOFTWARE

Gebruik van e-mail adres

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT

Versturen van e-mail met bijlage

LESPLAN

  1. De lkr stuurt naar ll1 een beginnend verhaal.(Word document)

  2. De ontvangende ll moet hierop een vervolg breien.

  3. Hij slaat zijn werk op in zijn eigen mapje.

  4. Hij verstuurt zijn werk met bijlage naar ll2, enz…..

  5. Als slot komt het verhaal terug bij de lkr.

  6. Het verhaal komt in de klas en kan worden besproken.

EVALUATIE

LLn beschikken op de server els over een eigen mapje waarin ze hun werk telkens kunnen bewaren.

Het verhaal kan bvb gepubliceerd worden op de klas blog.

Geen opmerkingen: