zaterdag 23 februari 2008

Nieuwsberichten

AUTEUR

patrick.keysabyl@arkorum.be

VOORBEELD

http://nieuwsberichten.skynetblogs.be/

DOELGROEP

3de graad

LEERGEBIEDEN


Lager onderwijs


Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven

Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren

Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes

Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing

Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte

Wiskunde: getallen - meten - ruimte

Leren leren

Sociale vaardigheden


EINDTERMEN ICT


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.

7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.


DOELSTELLINGEN

  • In een blog drie binnenlandse berichten, twee buitenlandse en één sportbericht beschrijven in de eigen taal.

OMSCHRIJVING

In een beurtrol beschrijft een leerling het nieuws van de dag door middel van drie artikels die handelen over het binnenland, twee over het buitenland en één sportbericht. Dit hoeft echt niet lang te zijn. Het is belangrijker dat de eigen schrijftaal gebruikt wordt, in plaats van artikels van het internet te kopiëren.

DUUR

Eén lestijd

SOFTWARE

Er wordt gebruik gemaakt van een blog. Dit kan snel en gratis aangemaakt worden met Blogger of Blogspot van Google.

Een screencast hoe je werkt met blogger vind je op http://www.site4school.net/?q=blogger-blogspot

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT

Een blog kunnen aanmaken en beheren. Zie screencast hierboven.

LESPLAN

Een reglement en stappenplan vind je op www.arkorum.be/portaal/digitariaal/icdeetjes/nieuwsberichten.doc

EVALUATIE

Bij de evaluatie van de blog kan je rekening houden met:

  • Stiptheid
  • Inhoud van de nieuwsberichten
  • Correcte lay-out
  • Grammatica en spelling
  • Beoordeling van de twee vragen

Geen opmerkingen: