zondag 21 november 2010

Op picnik met Halloween


AUTEUR

Patrick Keysabyl

VOORBEELD

Klik HIER

OMSCHRIJVING
Je hebt geen ingewikkelde en dure programma's nodig zoals Photoshop om een eigen foto op een leuke manier te bewerken.  Met Picnik hoef je zelfs niets op jouw computer te installeren.  Alles gebeurt in de cloud of via het internet.  In dit ICdeeTje toon ik hoe je jezelf kan bewerken zodat je geschikt bent voor elk Halloweenfeest.
DOELGROEP
1ste graad / groep 3 4
2de graad / groep 5 6
3de graad/ groep 7 8

LEERGEBIEDEN
Lager onderwijs
Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven
Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren
Muzische vormingbeeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes
Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing
Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte
Wiskunde: getallen - meten - ruimte
Leren leren
Sociale vaardigheden
 
EINDTERMEN ICT
1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

DOELSTELLINGEN
 • Kennis maken met de mogelijkheden van fotobewerking
 • Een eigen foto bewerken volgens een bepaald thema
 • De bewerkte foto opslaan op de eigen computer en mailen naar het eigen mailadres als bijlage.
DUUR
1 lestijd

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT
Voor dit ICdeeTje is weinig voorkennis vereist. 
LESPLAN
 1. Zoek een foto van een bekende op het internet en sla die op op jouw bureaublad.  Het is nog leuker als je een foto van jezelf kunt gebruiken.  
 2. Open de website www.picnik.com
 3. Klik op Get started now!
 4. Picnik start op. Dit kan even duren.
 5. Klik op Upload a photo
 6. Geef de plaats in waar je foto staat. Deze staat op jullie bureaublad. 
 7. Klik op het tabblad Create
 8. Links zie je allerlei bewerkingen die je op jouw foto kan uitvoeren.  Staat er Premium bij, dan kan je deze optie niet gebruiken, omdat je ervoor moet betalen.
 9. Probeer zelf alles eens uit.  De meeste opties werken met Click and Drag of Klikken en Slepen.  Je kan vaak de kleur instellen, de grootte, zaken draaien,...
 10. Je kan ook kledij toevoegen of voorwerpen, maar enkel als er geen Premium bij staat.
 11. Als je klaar bent, klik je op het tabblad Save&Share
 12. Onder File name, geef je de naam in van het bestand.  Zet gewoon achter de naam een liggend streepje, met daarachter halloween.  Bijvoorbeeld  leen_halloween
 13. Kies als Width  of breedte van je foto 1024 pixels.
 14. Sla de foto op op het bureaublad
 15. Verstuur de foto naar jezelf.  Je doet dit door een mail te versturen naar jouw mailadres en de foto toe te voegen als bijlage
EVALUATIE
 • Verzamel de resultaten en post ze in een fotoalbum op de website van school.
 • Het stappenplan kan ook gegeven worden als een oefening begrijpend lezen.  Wie nog meer informatie nodig heeft, kan de video bekijken. 

WWW

Totale duur van de video's van deze module:  09'00"
  

Geen opmerkingen: