donderdag 12 januari 2012

Een leuke verjaardagskaart


08/01/2012

Een persoonlijke verjaardagskaart makenKlik HIER
 

1° graad - 2° graad - 3°graadFrans: luisteren - lezen - spreken - schrijven
Lichamelijke opvoeding:  motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren
Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes
Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing  
Wereldoriëntatie:  natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte
Wiskunde:  getallen - meten - ruimte  
Leren leren
Sociale vaardigheden


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.  

 • Een originele verjaardagswens schrijven voor iemand.
 • Deze wens klaar en duidelijk inspreken zodat dit goed opgenomen wordt.
 • Een foto bewerken binnen Blabberize.com zodat de mond correct beweegt met de ingesproken tekst.
 • Een geluidsfragment uit YouTube gebruiken met een zelfgekozen foto binnen Blabberize zodat een origineel geheel ontstaat.Met de website Blabberize kan je originele e-kaarten maken.  Door op een foto de omtrek van de mond te bepalen, kan deze bewegen in het ritme van een ingesproken of ingeladen geluidsbestand.  Dit kan een tekst zijn, maar ook een lied.  


2 lesuren


Blabberize.com  Om foto’s te laten spreken
YouTube.com Om een tof filmpje op te zoeken, waarvan het geluid wordt gebruikt
Google Afbeeldingen  Om een afbeeldingen te zoeken
zamzar.com Om het geluid uit het YouTubefilmpje om te zetten naar mp3

Maak zelf vooraf een Blabberize.

 
 1. Maak een account aan op Blabberize.com.
 2. Zoek een afbeelding op het internet of gebruik een foto van jezelf.
 3. Zoek een leuk filmpje op YouTube waarvan je de spraak wilt gebruiken.
 4. Met Zamzar sla je het filmpje op als een mp3-bestand op jouw computer.
 5. Upload een afbeelding die je wilt gebruiken.  Deze afbeeldingen kan op jouw computer staan, maar je kan ook de URL ingeven.
 6. Bepaal de omtrek van de mond door de paarse en groene stippen te verplaatsen. De grote groene stip duidt de richting aan waarin de mond zal bewegen.
 7. Voeg het geluid toe.  Deze kan je rechtstreeks inspreken met een microfoon, maar je kan ook het bestand gebruiken dat je onder 4 hebt opgeslagen.
 8. Bekijk het resultaat en pas zonodig aan.  Je kan altijd de mond opnieuw maken of een andere afbeeldingen kiezen.
 9. Stuur het resultaat door naar jouw leerkracht die het zal beoordelen.
 10. Bewaar de link, zodat je die steeds opnieuw kan gebruiken als iemand jarig is.

 


Het is in een klassituatie niet altijd mogelijk om de leerlingen zelf een tekst te laten inspreken.  Daarom ga ik op school nog een stapje verder, door het geluid te gebruiken uit een YouTubefilmpje.  Op die manier leren de leerlingen ook hoe ze het geluid kunnen filteren en opslaan als een mp3-bestand.  Merk op bij de leerlingen dat dit niet mag mag liedjes, omdat liedjes beschermd zijn door het auteursrecht.  Om eens te experimenteren is dit geen probleem, maar wijs de leerlingen er dan op om hun resultaat op te slaan als privé en niet openbaar.

Je kan het resultaat ook embedden in een website.  Roep eventueel de hulp in van de ICT-coördinator indien je dit niet zelf kan.  Embedded speelt de animatie af binnen de website, zonder dat je naar de website van Blabberize surft.

Er bestaan nog dergelijke websites.  Laat knappe leerlingen zelfstandig deze onderzoeken en gebruiken.  Goanimate.com is zo’n website.  Je kan HIER een voorbeeld bekijken.

Er zijn nog leuke toepassingen mogelijk met dit programma.  Zo kunnen leerlingen of  leerkrachten een persoonlijke boodschap inspreken voor een collega die de school verlaat.  Laat de leerlingen zelf eens brainstormen wat mogelijk is.  

VIDEO

http://youtu.be/R5z0ymhqovI

Geen opmerkingen: