dinsdag 26 februari 2008


Tekendictee in paint

AUTEUR : cappelle eddy

TITEL :tekendictee in paint

VOORBEELD :

DOELGROEP :

1 ste graad

LEERGEBIEDENLager

Wereldoriëntatie: - ruimte

Wiskunde: getallen - meten - ruimte

EINDTERMEN ICT

1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

DOELSTELLINGEN :

Inoefenen van rekenvoorwaarden in 1 ste leerjaar

OMSCHRIJVING :

We oefenen de elementaire basisbegrippen(rekenvoorwaarden)( vorm, kleur,hoeveelheden,links,..)

We maken kennis met paint

Goeie muisvaardigheid begin 1 ste leerjaar

DUUR : 1-2 lestijden

SOFTWARE : Paint

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT :

LESPLAN :


  1. We openen paint en leren enkele gereedschappen.

  2. Blad groter en kleiner maken.

  3. De lln krijgen opdrachten en voeren die uit.

  4. Soms geef ik hen een tekening die ingeladen is waarop ze verder kunnen tekenen.

EVALUATIE :

Geen opmerkingen: