zaterdag 23 februari 2008

Een digitale les maken

AUTEUR

patrick.keysabyl@arkorum.be

VOORBEELD

DOELGROEP

3de graad

LEERGEBIEDEN

Lager onderwijs


Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven

Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren

Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes

Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing

Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte

Wiskunde: getallen - meten - ruimte

Leren leren

Sociale vaardigheden


EINDTERMEN ICT


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.

7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.


DOELSTELLINGEN

  • In groep een digitale lessen bouwen met vragen en antwoorden bij een opgelegd onderwerp
  • Snel en doeltreffend met behulp van een zoekmachine een website vinden bij een opgelegd onderwerp
  • Een link uit de adresbalk van de browser knippen en plakken
  • Met behulp van een zoekmachine een passende afbeelding vinden over een gegeven onderwerp
  • Een reeks vragen opstellen aan de hand van een zelf gekozen website
  • Variatie steken in het soort vragen die opgemaakt worden

OMSCHRIJVING

Als verwerking van een thema leren de leerlingen om zelf een digitale les te maken met vragen en antwoorden, gebaseerd op zelf gevonden websites of websites die opgelegd zijn door de leerkracht.

Uit ervaring kan ik zeggen dat de leerlingen best in staat zijn, om een boeiende les te maken. De moeilijkste opdracht is vaak het vinden van geschikte websites. Het is daarom goed dat je als leerkracht reeds enkele websites achter de hand hebt, die je zelf hebt opgezocht.
Het stappenplan dat gebruikt wordt, is ook bruikbaar voor alle leerkrachten die zelf een digitale les willen maken.

DUUR

4 lestijden

SOFTWARE

Tekstverwerker

Zoekmachine

Browser

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT

Geen, maar het helpt wel als de leerkracht zelf al eens een digitale les heeft gemaakt.

LESPLAN

Je vindt een volledig stappenplan op www.arkorum.be/portaal/digitariaal/icdeetjes/Een eigen digitale les.pdf

EVALUATIE

Je kan de documenten natuurlijk ook met elkaar delen via een gedeelde map op de eigen schoolserver.

Geen opmerkingen: