zaterdag 23 februari 2008

Werken met Google Earth en Google Maps

AUTEUR

patrick.keysabyl@gmail.com

VOORBEELD


Google Earth:Google Maps:

DOELGROEP

3de graad

LEERGEBIEDEN

Lager onderwijs


Wereldoriëntatie: ruimte

Wiskunde: getallen - meten - ruimte

Leren lerenEINDTERMEN ICT


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.


DOELSTELLINGEN

  • De wereld verkennen aan de hand van luchtfoto's
  • Een gegeven locatie terug vinden met Google Earth en Google Maps
  • Een route bepalen tussen twee gegeven locaties
  • De veiligste weg aanduiden met Google Maps tussen thuis en school

OMSCHRIJVING

Google Earth en Google Maps zijn twee gratis toepassingen van Google om de wereld te verkennen aan de hand van foto's en/of kaarten.

DUUR

Minstens twee lesuren

SOFTWARE

Google Earth: Dit is een programma dat op de computer moet geïnstalleerd worden http://earth.google.com/intl/nl/Google Maps: Dit is een online programma dat via het internet gebruikt wordt. http://maps.google.com/maps

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT

De leerkracht moet zelf kunnen werken met Google Maps en Google Earth. Daarvoor zijn de screencast zeker een goede steun.

LESPLANGoogle Maps:

Het is belangrijk dat de leerlingen eerst de basismogelijkheden van de twee programma's kennen. Daarna kan je gerichte opdrachten geven:

1) Opzoeken van de eigen woning, de school, het stadhuis, het atomium, de Eifeltoren, ...

2) Voor een schoolreis kan de route opgezocht worden tussen de school en de bestemming. Hieruit kunnen cijfergegevens gehaald worden: afstand, reistijd, reisweg, ...

3) Een interessante oefening is ook om de veiligste weg op te zoeken tussen school en thuis met behulp van Google Maps. Deze reisweg kan afgeprint worden en als een contract worden ondertekend door de leerling.

EVALUATIE

Google Earth is een programma dat regelmatig gebruikt kan worden in de werolessen. Telkens als een bepaalde locatie aan bod komt, kan deze opgezocht worden met Google Earth. Het is een programma dat standaard op elke computer zou moeten staan.

Geen opmerkingen: