zaterdag 23 februari 2008

Derde graad: Een kwartetspel maken

AUTEUR: Walter Werbrouck

VOORBEELD: zelfgemaakt kwartetspel over kunst

Er zijn 24 kaarten in het spel: 6 kwartetten. Een nieuw kwartet wordt gemaakt via menu in het opstartscherm ‘kwartet maken’. Alle info vind je in de helpfunctie van het programma. Het leuke aan dit programma is het aanbrengen van de afbeeldingen op de kwartetkaartjes. Geen gedoe met bijsnijden en resoluties, maar simpelweg een printscreen maken met het rode kadertje dat aan de muispijl kleeft en klaar is Kees!

DOELGROEP: 3de graad

LEERGEBIEDEN

Kleuter

Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren

Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes

Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing

Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte

Wiskundige initiatie: getallen - meten - ruimte

Lager onderwijs


Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven

Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren

Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes

Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing

Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte

Wiskunde: getallen - meten - ruimte

Leren leren

Sociale vaardigheden


EINDTERMEN ICT


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.


DOELSTELLINGEN:

De lln. maken een kwartetspel dat inhoudelijk correct is en fraai oogt.

OMSCHRIJVING:

DUUR: 2 lesbeurten

SOFTWARE: Kwartetspel van het OWG

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT:

Zelf een kwartetje maken na het bestuderen van de handleiding (een half A-4tje)

LESPLAN:

· De lln. die het spel nog niet kennen spelen best eerst eens het kwartet dieren, verkeer, geschiedenis of vlaggen; dit zijn de 4 voorbeelden van het OWG.

· De lkr. en lln. bepalen het onderwerp in aansluiting met bv. WO-thema, Muzische… De printscreen toont een voorbeeld over schilderkunst.

· Ze stellen vervolgens een plannetje op: ze bepalen 6 categorieën. In het voorbeeld zijn dit 6 schilders: Picasso, Van Gogh, Monet, …

· Ze schrijven die vooraf correct neer, want dit worden straks de titels van de 6 kwartetten.

· Hierna wordt gezocht naar passende inhouden voor elk kwartet: dit zijn 4 afbeeldingen met hun respectievelijke titels. Het zoeken zelf naar passende afbeeldingen kan best via google afbeeldingen.

· De lln. nemen best nota van welke afbeeldingen ze zullen gebruiken en noteren ook hier weer een correcte titel voor elk kaartje.

· Eens dit allemaal besproken is maken ze hun kwartet: categorietitels en namen van de kaartjes intypen; vervolgens de afbeeldingen selecteren door het rode kadertje te positioneren en te dubbelklikken.

EVALUATIE:

De gemaakte kwartetten worden door medelln. uitgetest en positief beoordeeld.

INFO:

1 opmerking:

Wiljan Megens zei

Hallo,

Ik zou graag een kwartet met mijn kinderen van klas 4 willen maken. Ik ben leerkracht op Aruba en wij hebben hier niet veel materiaal en ook vrijwel geen financiele middelen tot onze beschikking.
Is het nodig dat ik hiervoor betaal of kan ik de informatie ook zo ontvangen?