zaterdag 23 februari 2008

Een cartoon maken van een foto

AUTEUR

patrick.keysabyl@arkorum.be

VOORBEELD

Open:

http://www.arkorum.be/portaal/digitariaal/vervormen/vervormen.htm

Klik op een gezicht en vervorm het gezicht door de linkermuisknop ingedrukt te houden en een deel van het gezicht te verplaatsen.

DOELGROEP

Kleuter, 1ste, 2de en 3de graad

LEERGEBIEDEN

Kleuter

Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren

Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes

Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing

Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte

Wiskundige initiatie: getallen - meten - ruimte

Lager onderwijs


Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven

Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren

Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes

Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing

Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte

Wiskunde: getallen - meten - ruimte

Leren leren

Sociale vaardigheden


EINDTERMEN ICT


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.


DOELSTELLINGEN

  • Van een bestaande foto een cartoon maken door kenmerken van het gezicht te vervormen

OMSCHRIJVING

In deze les worden gezichten vervormd tot een leuke cartoon. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een gratis applet, maar je zal waarschijnlijk samen moeten werken met de ICT-coördinator om

DUUR

SOFTWARE

Om de gezichten te vervormen moeten twee applets AlexWarp.class en ImageWarper.class in dezelfde folder worden geplaatst als de foto die je wilt vervormen. De applets zijn gratis op voorwaarde dat je de maker vermeldt op jouw pagina.

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT

Er wordt verwacht dat de leerkracht een htmlpagina kan aanmaken. Meer uitleg vind je HIER

LESPLAN

EVALUATIE

Met de printscreenknop kan je een schermafdruk maken van het resultaat. Met een tekenprogramma kan je daarna de foto's digitaal uitknippen.

Geen opmerkingen: