zaterdag 23 februari 2008

Voorpagina

AUTEUR Jacky

Vandamme

VOORBEELD kan je hier downloaden

DOELGROEP 3de graad

LEERGEBIEDEN

Lager onderwijs: Muzische vorming: beeld

EINDTERMEN ICT

1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

DOELSTELLING EN OMSCHRIJVING
Een voorpagina van een boek maken. Daarbij wordt vooral gewerkt met het invoegen en opmaken van autovormen en tekstvakken. Verder leert men ook:figuren naar de voor- of achtergrond plaatsen, figuren kopiëren en plakken, figuren groeperen.

DUUR 2 lesuren

SOFTWARE tekstverwerker

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT werken met een tekstverwerker

LESPLAN

1. Invoegen van blad in word op de juiste plaats en met de juiste naam.

2. Invoegen van een titel met wordart.

3. Opzoeken en invoegen van passende prenten of foto’s.

4. Afwerken layout met autovormen (sterren, enz…)

5. De reclameteksten in tekstvakken plaatsen. De tekstvakken opmaken naar lijn en opvulling zodat ze passen in de autovormen.

6. Tekstvakken en autovormen groeperen om de bladschikking gemakkelijker te maken. (shift-toets ingedrukt houden bij selecteren)

7. Bladschikking afwerken met verkleinde schermweergave.

Bijlagen:

Voorbeelden voorpagina / te koop / uitnodiging feestje

Varia en tips:

1. Om printkosten te besparen, kan je printen op gekleurd papier. Het resultaat is kleurrijker zonder extra inkt. Het is dan wel interessant dat de leerlingen op voorhand de kleur van het papier kiezen, zodat ze de tekeningen en teksten voldoende contrasterend kunnen maken.

2. Op gelijkaardige wijze te maken:

Een affiche maken om een voorwerp te koop aan te bieden.

Een uitnodiging voor een feestje.

Een reclameaffiche voor het schoolfeest.

Geen opmerkingen: