vrijdag 13 november 2009

Een gedicht memoriseren

AUTEUR

Patrick Keysabyl

VOORBEELD

Geen voorbeeld beschikbaar

DOELGROEP

2de en 3de graad

LEERGEBIEDEN

Lager onderwijs

Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes
Nederlands
: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte Wiskunde: getallen - meten - ruimte Leren leren Sociale vaardigheden


EINDTERMEN ICT

1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te
gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie
opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige
manier te communiceren.

DOELSTELLINGEN

  • Een gedicht memoriseren door systematisch woorden weg te laten in een regel
  • In een zin het sleutelwoord aanduiden
OMSCHRIJVING

Dit ICdeeTje illustreert een manier om een gedicht te memoriseren.

DUUR

Beter 6 keer 10 minuten dan 1 keer 60 minuten

SOFTWARE

Elke tekstverwerker kan hiervoor gebruikt worden.


VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT

Niets

LESPLAN
  1. Zet in elke regel één sleutelwoord in een andere achtergrondskleur
  2. Wis één woord (niet het eerste) in elke regel
  3. Lees het volledige gedicht, ook de woorden die je hebt gewist
  4. Herhaal stappen 2 en 3 tot nog enkel het eerste woord en het sleutelwoord overblijft.
  5. Wis het eerste woord uit elke regel
  6. Lees het volledige gedicht opnieuw
  7. Schrijf jouw sleutelwoorden onder elkaar op een blaadje
  8. Dit blaadje mag je gebruiken als je even de draad kwijt bent
EVALUATIE

De evaluatie bestaat erin dat gecontroleerd wordt of het gedicht gememoriseerd werd. Als steun mogen de leerlingen een blaadje gebruiken met sleutelwoorden.

Geen opmerkingen: