vrijdag 13 november 2009

Nooit meer oorlog

AUTEUR

Patrick Keysabyl

VOORBEELDDOELGROEP

3de graad

LEERGEBIEDEN

Lager onderwijs

Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes
Nederlands
: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte
Wiskunde
: getallen - meten - ruimte
Leren leren Sociale vaardigheden


EINDTERMEN ICT

1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te
gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige
manier te communiceren.

DOELSTELLINGEN

  • Beseffen dat er voortdurend oorlogen plaats grijpen
  • Een presentatie maken waarbij de gruwel van de oorlog getoond wordt na 1918
OMSCHRIJVING

Op 11 november vieren we wapenstilstand om te gruwelen van de 1ste en 2de wereldoorlog te herdenken. Het is belangrijk dat de leerlingen beseffen dat we op de juiste plaats in de juiste tijd leven, zodat we momenteel reeds meer dan een halve eeuw van oorlog bespaard zijn gebleven. Dit is jammer genoeg niet overal het geval op deze wereld.
Daarom wordt een eenvoudige presentatie gemaakt die aantoont dat er voortdurend oorlog is op deze wereld.

DUUR

2 lestijden

SOFTWARE

Elk presentatieprogramma kan gebruikt worden, maar in de screencast van Kijk & Begrijp wordt gebruik gemaakt van Google Docs.

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT

Kunnen werken met het presentatieprogramma dat wordt gebruikt.

LESPLAN

Nooit meer oorlog? Vergeet het, jammer genoeg.

Verzamel beeldmateriaal over minstens 10 oorlogen die tussen 1918 en nu plaats vonden ( of vinden)

Maak hier een presentatie mee en publiceer die op het internet.

Elke beeld moet je vooraf duiden met wat uitleg: 1) Waar 2) Wanneer 3) Wie 4) KaartEVALUATIE


Wanneer de presentaties werden gemaakt met Google Docs, dan kunnen die gemakkelijk gepresenteerd worden op het internet.
Bekijk en bespreek de resultaten klassikaal.

Geen opmerkingen: