zaterdag 23 februari 2008

Skyline

AUTEUR Jacky Vandamma

VOORBEELD kan je hier downloaden

DOELGROEP 5de leerjaar

LEERGEBIEDEN

Lager onderwijs: Muzische vorming: beeld

EINDTERMEN ICT

1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

DOELSTELLING EN OMSCHRIJVING
Een skyline van een stad maken. Daarbij wordt vooral gewerkt met het invoegen en opmaken van autovormen. Verder leert men ook:figuren naar de voor- of achtergrond plaatsen, figuren kopiëren en plakken, figuren groeperen.

DUUR 2 lesuren

SOFTWARE tekstverwerker

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT werken met een tekstverwerker

LESPLAN

1. Invoegen van blad in word op de juiste plaats en met de juiste naam.

2. Het blad wordt liggend gemaakt (bestand, paginainstelling) en uitgezoomd naar 75 %

3. Men begint met het maken van 2 rechthoeken voor het land en de lucht. (invoegen afbeelding, autovormen)

4. Daarna worden gebouwen, ramen, deuren, enz.. ingevoegd via autovormen. De gebouwen krijgen kleur en structuur met het opmaken van autovormen.

5. Om een gebouw af te werken, wordt de ingezoomd. Om ze te schikken, wordt uitgezoomd.

6. Voor de ramen wordt per gebouw eentje volledig afgewerkt, de rest wordt gemaakt via kopiëren en plakken.

7. Om een gebouw in zijn geheel te verplaatsen wordt het gegroepeerd met de ramen en deuren. (shift-toets ingedrukt houden bij selecteren)

8. Normaal begint men met de gebouwen die achteraan staan. Het laatst bijgevoegde, komt automatisch op de voorgrond. Indien men dat wil veranderen, leren de lln. die volgorde aanpassen.

9. Opletten als met op het einde figuren (zoals auto’s) wil invoegen. Ze komen automatisch op de achtergrond waardoor leerlingen ze niet meer terug vinden.

PS. Bij officeXP wordt soms automatisch een tekenkader ingevoegd als men met autovormen werkt. Dat is vervelend voor de leerlingen. Je kan dat uitschakelen door: extra / opties / algemeen / uitvinken: automatisch tekenpapier maken bij het invoegen van autovormen.

Geen opmerkingen: