woensdag 26 mei 2010

Verkoop jouw school in 60 seconden

AUTEUR

Patrick KeysabylDOELGROEP 1ste graad / groep 3 4
2de graad / groep 5 6
3de graad/ groep 7 8

LEERGEBIEDEN

Lager onderwijs

Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven
Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren
Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes
Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing
Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte
Wiskunde: getallen - meten - ruimte
Leren leren
Sociale vaardigheden 

EINDTERMEN ICT


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren. 

2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

DOELSTELLINGEN
 • Een filmpje kunnen up- en downloaden van YouTube
 • Met behulp van Moviemaker een reclamefilmpje monteren
 • Rechtenvrije muziek kunnen zoeken en downloaden voor eigen gebruik
 • Met de website Bubbl’us online een mindmap kunnen maken
 • Met behulp van een tekenprogramma een logo bewerken of maken voor de school
 • Foto’s kunnen downloaden van een website voor eigen gebruik
 • Enkel materiaal gebruiken waarvoor je de rechten hebt of hebt gekregen


OMSCHRIJVING Maak een reclamefilmpje over de school dat maximaal 60 seconden duurt.  In het filmpje moet ook een stukje film voorkomen van ongeveer 10 seconden.  De rest van de film is opgebouwd uit foto's die je van de schoolwebsite plukt.


DUUR

minimum 6 lestijden

SOFTWARE
 • Windows Moviemaker 2.6  geschikt voor Windows XP, Vista en 7: Klik HIER
 • Live Moviemaker Windows Vista en 7: (komt niet aan bod in deze reeks)  Klik HIER
 • YouTube downloader: Klik HIER
 • Ccmixter.org: Klik HIER 
VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT 


Basiskennis 


LESPLAN

 1. Bekijk enkele voorbeelden:  http://de-ark.org/?q=reclame-voor-de-ark (Dit zijn resultaten van vorig schooljaar)
 2. Maak groepjes van twee leerlingen (bij een oneven aantal maak je één groepje  van drie)
 3. Maak een map aan op de server in de map reclamefilmpjes.  Gebruik jullie voornamen als mapnaam.
 4. Maak een mindmap met de positieve punten van onze school (minstens 7) Gebruik hiervoor  Bubbl'us Deel deze mindmap met jouw leerkracht.
 5. Installeer het programma Youtube Downloader op jouw computer.  Je kan HIER een handleiding nalezen.
 6. Zoek een filmpje op YouTube over jouw school of gemeente en sla dit op in je map door gebruik te maken van het programma YouTube Downloader.
 7. Zoek foto's op de website van school die horen bij de positieve punten die je in je mindmap hebt geschreven.  Sla die foto's op in jouw map.
 8. Zoek een passend stukje achtergrondsmuziek en sla dit op in je map.  Gebruik hiervoor de website CCmixter.
 9. Monteer je filmpje met Windows Moviemaker.
 10. In het filmpje moet het logo en de slogan van de school voorkomen.
 11. Op het einde van je filmpje moeten de voornamen staan van diegenen die aan het filmpje hebben meegewerkt (geen familienamen!)
 12. Zet je filmpje op Youtube.
 13. Zet het filmpje op jouw Thinkquestpagina.
 14. Stuur de link door naar jouw leerkracht.
 15. Stuur een mailtje naar vrienden en familie en vraag hen om je filmpje te bekijken op YouTube en er een beoordeling bij te schrijven.
EVALUATIE
 1. Duurt het filmpje niet langer dan 60 seconden?
 2. Werd gebruik gemaakt van film uit YouTube?
 3. Is de opeenvolging van de foto's niet te traag/te snel?
 4. Wordt er gebruik gemaakt van rechtenvrije muziek?
 5. Wordt er gebruik gemaakt van teksten?
 6. Komen de thema's aan bod die in de mindmap werden voorbereid?
 7. Algemene beoordeling van de inhoud

Kijk en Begrijp


Geen opmerkingen: