dinsdag 26 februari 2008


Determineren van bladeren

AUTEUR :Cappelle Eddy

TITEL : Determinatie van bladeren

VOORBEELD : http://www.koentimmers.be/determinatie/

DOELGROEP :2 de graad

LEERGEBIEDEN

Lager

Wereldoriëntatie: natuur


EINDTERMEN ICT

1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

DOELSTELLINGEN :

Bladeren van bomen determineren met online hulpmiddelen

OMSCHRIJVING :

DUUR : 2 lestijden

SOFTWARE : Internet verbinding

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT :

LESPLAN :


  1. De kinderen verzamelen afgevallen bladeren ( herfstperiode)

  2. surf : http://www.koentimmers.be/determinatie/

  3. Samen met de klas determineren we enkele bladeren ( beamer)

  4. Klas in groepen indelen en kinderen determineren zelf aantal bladeren.

  5. Lln maken in Word een kenmerkenblad van gevonden bladeren.

  6. Zo ontstaat een klas-herbariumEVALUATIE :

Na de determinatie gaan wij in onze schooltuin(Klein Seminarie) op zoek naar de bomen.

Geen opmerkingen: