zaterdag 23 februari 2008

Lees je mee?

AUTEUR

patrick.keysabyl@arkorum.be

VOORBEELD

http://leesjemee.classy.be

DOELGROEP

Eerste leerjaar

LEERGEBIEDEN

Kleuter

Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren

Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes

Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing

Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte

Wiskundige initiatie: getallen - meten - ruimte

Lager onderwijs


Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven

Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren

Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes

Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing

Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte

Wiskunde: getallen - meten - ruimte

Leren leren

Sociale vaardigheden

EINDTERMEN ICT


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.


DOELSTELLINGEN

*Gevarieerde leesoefeningen maken gebaseerd op de leesmethode Veilig Leren Lezen

*Wisselrijtjes correct lezen

OMSCHRIJVING

Johan Desloover heeft een aantal Jclicoefeningen gemaakt op de leesmethode Veilig Leren Lezen. De oefeningen bestrijken vooral het eerste trimester van het eerste leerjaar.
Kern 6, de laatste module is blijkbaar nog niet klaar.

Elke oefening oefent een bepaald woord in.

DUUR

een halve lestijd per beurt

SOFTWARE

JAVA

Om de JClic-oefeningen te kunnen gebruiken, moet Java op de computer zijn geïnstalleerd. Daarom kan je best eerst concroleren of dit het geval is: Ga naar het configuratiescherm van je pc (Start, Configuratiescherm) en kijk of je een icoontje ongeveer zoals hieronder te zien krijgt.

Windows


Indien ja, dubbelklik op het icoon en klik op ‘About’. Is de versie lager dan 1.3.1, dan moet je alsnog
Java installeren. Java kan zowel draaien onder Windows, Mac, Solaris als Linux. Dit houdt ook in dat de oefeningen in JClic draaien op deze vier platformen. Kies hieronder Java voor het platform dat jij gebruikt. Windowsgebruikers kiezen de bovenste link, de anderen de onderste.

Windows jclic-0.1.1.9.exe (2.370 Kb - 09/12/05)
LinuxMac OS XSolaris jclic-0.1.1.9.zip (2.337 Kb - 09/12/05)

Onafhankelijk of nu Java geïnstalleerd is of niet, je installeert best ook Java Media Framework. Zo
heb je geen problemen bij het bekijken van video’s en andere multimediale elementen in de java-
applicatie. Dit installatiebestand vind je terug op http://clic.xtec.net/en/jclic/instjava.htm#windows.

Wie niet zo computervaardig is, kan zeker de installatie tot een goed einde brengen aan de hand van het volgend filmpje:

Hoe installeer je Java en de JClic-java-plugin?

Scholen kunnen waarschijnlijk een beroep doen op de ICT-coördinator om Java en de plugin correct te installeren.

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT

Geen

LESPLAN

Niet van toepassing

EVALUATIE

Laat de leerlingen per twee aan de computer de oefeningen maken. Zo kunnen ze elkaar evalueren en helpen.

Geen opmerkingen: