dinsdag 26 februari 2008


Van appelbloesem tot appelmoes...


AUTEUR :eddy cappelle

TITEL :Van appelbloesem tot appelmoes

VOORBEELD :

DOELGROEP :2 de graad

LEERGEBIEDEN

Lager

Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven -

Wereldoriëntatie: natuur -

sociale vaardigheden

EINDTERMEN ICT

1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

DOELSTELLINGEN :

OMSCHRIJVING :

DUUR : diverse momenten( zeker 1 keer per week) bezoek aan de school-boomgaard

SOFTWARE :

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT :

LESPLAN :

The apple story

Een prachtige PowerPointpresentatie over de groei van een appel. Van appelbloesem tot appelmoes: Hoe groeit een appel? De PowerPointpresentatie is voorzien van muziek en spreekwoorden en uitdrukkingen. De spreekwoorden en uitdrukkingen verschijnen boven aan de dia's. Het laden van de dia's kost wel even wat tijd, maar het resultaat is dan ook de moeite waard!

Bent u in het bezit van een beamer? Dan is het helemaal mooi! U kunt de presentatie dan aan de hele klas laten zien...

Voor de taalles...

Spreekwoorden en uitdrukkingen over appels...

Dia's gewoon op de pc bekijken... Woordenboek er bij en laat de betekenis opzoeken en opschrijven... Kies en spreekwoord of uitdrukking uit en maak er een tekening over waarbij je laat zien dat je de betekenis kent...

Een vertelles... vertel bij de plaatjes... Kinderen vertellen...

Kleuters: kleuren, vormen en tellen...

Voor een les met als thema 'Verwondering'...

Verwonder je over wat groeit... Droom een lekker weg bij de "droommuziek" die je hoort... en kijk gewoon naar de dia's.

Voor een wero-les...

  • een les over de lente... de natuur komt tot leven; bloesem;

  • een les over fruit... appels die groeien.

Downloaden

The apple story: http://www.arkorum.be/opdrachten/voorlopigebestanden/orgineel%20appel.ppt


EVALUATIE :

Geen opmerkingen: