zaterdag 23 februari 2008

LOGO

AUTEUR

patrick.keysabyl@arkorum.be

VOORBEELD

DOELGROEP

3de graad

LEERGEBIEDEN


Lager onderwijs


Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven

Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren

Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes

Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing

Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte

Wiskunde: getallen - meten - ruimte

Leren leren

Sociale vaardigheden


EINDTERMEN ICT


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.


DOELSTELLINGEN

EINDTERMEN

2 Wiskunde - Meten : De leerlingenkennen de belangrijkste grootheden en maateenheden met betrekking tot hoekgrootte en ze kunnen daarbij de relatie leggen tussen de grootheid en de
maateenheid.

3 Wiskunde - Meetkunde:

3.1 De leerlingen kunnen begrippen en notaties waarmee de ruimte meetkundig wordt bepaald aan de hand van concrete voorbeelden verklaren.
3.2 De leerlingen kunnen op basis van volgende eigenschappen de volgende meetkundige objecten herkennen en benoemen:
- in het vlak : punten, lijnen, hoeken en vlakke figuren (driehoeken, vierhoeken, cirkels)
3.6 De leerlingen kunnen de begrippen symmetrie, gelijkvormigheid en gelijkheid ontdekken in de realiteit. Ze kunnen zelf eenvoudige
geometrische figuren maken.

  • Weten dat een cirkel bestaat uit 360 graden, een halve draai uit 180 graden en een kwartdraai uit 90 graden.
  • Zich kunnen oriënteren op een gegeven vlak.
  • De basisbegrippen van de programmeertaal LOGO begrijpen en toepassen.
  • Met behulp van LOGO opgelegde meetkunde figuren tekenen.
  • Door logisch denken de programmeercode tot een minimum beperken.

OMSCHRIJVING

LOGO is een programmeertaal, waarmee kinderen kennis maken met de wereld van het programmeren. LOGO is ook uitstekend geschikt om experimenteel aan meetkunde te doen.

DUUR

4 tot 6 lestijden

SOFTWARE

LOGO is een online toepassing waarvoor wel JAVA op de computer moet geïnstalleerd staan.

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT

LOGO is een programmeertaal die voor leerlingen geschikt is. Toch is het belangrijk dat de leerkracht deze programmeertaal ook beheerst. Je zal zelf ontdekken dat je veel plezier beleeft bij het aanleren van LOGO.

LESPLAN

Deze les is opgebouwd als een geprogrammeerde instructie. Dit betekent dat elke leerling op zijn eigen niveau leert. De lessen zijn zo opgebouwd dat ze heel eenvoudig starten, maar er komt steeds een element bij.

De programmeertaal LOGO heeft een lang verleden: Seymore Papert (MIT) dichtte magische eigenschappen toe aan deze programmeertaal. Hierdoor werd een uitdagende leeromgeving gecreëerd waardoor kinderen geheel en al spontaan wijzer werden. LOGO kende een grote populariteit in onderwijskringen tijdens de jaren van de MSX-computer. Geleidelijk zwakte die aandacht af. Deels is dit te wijten aan de overschatting van LOGO als pedagogisch instrument. Toch bezit LOGO nog steeds heel wat voordelen:

1) Met LOGO zetten kinderen hun eerste stappen in programmeerland. LOGO is een heel interessante taal om de basis van het programmeren uit te leggen.
2) LOGO is bijzonder interessant om experimenteel aan meetkunde te doen. Veelhoeken tekenen is een fluitje van een cent en kinderen leren spelenderwijs om te springen met graden en hoeken.
3) Met LOGO kunnen prachtige wiskundige figuren of fractalen worden getekend.

Er zijn verschillende dialecten van de LOGO-taal. De versie die we hier gebruiken is zeer rudimentair. De lessenreeks is bedoeld als een aanzet tot… Kinderen vanaf 10 jaar kunnen zo kennis maken met een prachtige programmeertaal. Wie meer wil proeven kiest dan voor een uitgebreidere versie. Het voordeel van de versie die in de lessenreeks wordt gebruikt, is dat met een onlineversie gewerkt wordt. Op die manier hoeft niets te worden geïnstalleerd op de computer.

De lessenreeks is gebaseerd op een website die ik bij Thinkquest heb gevonden:
http://library.thinkquest.org/18446/eindex.shtml

Een overzicht van commerciële en vrije LOGO-versies vind je op:
http://el.www.media.mit.edu/groups/logo-foundation/products/software.html

SuperLOGO is een Nederlandstalige LOGO van de uitgeverij AW Bruna:
http://www.awbruna.nl/superlogo/

Deze software is niet meer te koop in de handel, maar wel nog in de bibliotheek verkrijgbaar.

Werkbladen (kopieer deze in de eigen schoolwebsite)

Werkblad 1
Werkblad 2
Werkblad 3
Werkblad 4
Werkblad 5
Werkblad 6
Werkblad 7
Werkblad 8
Werkblad 9
Werkblad 10

EVALUATIE

Belangrijk is ook dat er verschillende pistes zijn om hetzelfde doel te bereiken. Vergelijk de verschillende resultaten, bespreek welke methodes het meest functioneel zijn.

Geen opmerkingen: