dinsdag 26 februari 2008


Tweede graad : fotoquiz doorheen de school


AUTEUR :cappelle eddy

TITEL :fotoquiz doorheen de school

VOORBEELD :

DOELGROEP :2 de graad

LEERGEBIEDENLager

Muzische vorming: beeld - - media -

Nederlands - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden

Wereldoriëntatie: - ruimte

Wiskunde: - ruimte


sociale vaardigheden

EINDTERMEN ICT

1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

DOELSTELLINGEN :

-werken met plattegronden

-beginstadia van kaartlezen

-herkennen van foto’s en gezichtspunten

OMSCHRIJVING :

DUUR : 2 lestijden

SOFTWARE :

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT :

LESPLAN :


  1. Wandeling doorheen het domein Klein Seminarie.

  2. Lln leren de verschillende gebouwen kennen. Ze worden aangeduid met een letter.

  3. Er worden door de lln foto’s genomen. ( gezichtspunten)


  4. Les 2 : lln krijgen een blad met daarop aantal foto’s nummeren)

  5. Ze krijgen ook een plattegrond met daarop de uitgestippelde weg.

  6. Ze gaan per groep op pad.

  7. Ze moeten bij de foto noteren bij welk gebouw(letter) hij past.

  8. In de klas terug worden de gevonden foto’s besproken.

  9. Eventueel nog terug op wandeling de gezichtspunten laten bekijken door camera(of kartonnetje dat iedere lln kon uitknippen.
EVALUATIE :

Wel wat werk voor de lkr vooraf:

Foto’s op blad plaatsen

Plattegrond uitstippelen…

Geen opmerkingen: