zaterdag 23 februari 2008

Carnavalwijsheid

AUTEUR Jacky Vandamme

VOORBEELD kan je hier downloaden

DOELGROEP 4de leerjaar

LEERGEBIEDEN

Lager onderwijs: Nederlands: schrijven

EINDTERMEN ICT

1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

DOELSTELLING EN OMSCHRIJVING
In een tekstverwerker een collage maken rond carnaval. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het invoegen en opmaken van figuren, het werken met tekstvakken, het vergroten en verkleinen van de weergave voor de schikking.

DUUR 1 lesuur

SOFTWARE tekstverwerker, eventueel map met carnavalfiguren en teksten.

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT werken met een tekstverwerker

LESPLAN

1. Voorbereiding: de leerkracht zet de mappen met de carnavalfiguren in de map ‘mijn documenten’. Je kan deze mappen hier downloaden. In de 3de graad kunnen de lln. zelf opzoeken en downloaden. In de meeste computerklassen kunnen de leerlingen ze kopiëren van de leerlingenmap op de server. Men kan ook maskers gebruiken die in een andere les in paint gemaakt werken.

2. De leerlingen maken een tekstvak en typen daarin een spreuk rond carnaval. Deze spreuken kunnen ze krijgen, of hebben ze zelf gemaakt in een taalles. De tekstjes worden opgemaakt met aangepast lettertype, kleur, grootte.

3. Bij iedere tekst wordt een passende figuur ingevoegd.

4. Alles nog eens schikken bij verkleinde schermweergave.

Bijlagen

Voorbeeld

Map met carnavalfiguren.

Geen opmerkingen: