zaterdag 23 februari 2008

Spreek een e-mail in

AUTEUR
patrick.keysabyl@arkorum.be
VOORBEELD
Nog niet beschikbaar
DOELGROEP
kleuter & 1° graad
LEERGEBIEDEN
Kleuter
Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren
Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes
Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing
Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte
Wiskundige initiatie: getallen - meten - ruimte

Lager onderwijs

Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven
Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren
Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes
Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing
Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte Wiskunde: getallen - meten - ruimte
Leren leren
Sociale vaardigheden


EINDTERMEN ICT


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.


DOELSTELLINGEN


  • Een gesproken boodschap inspreken in een bondige en klare taal
OMSCHRIJVING
Met Vocaroo kunnen gesproken boodschappen eenvoudig worden ingesproken en gemaild naar een bepaald e-mailadres. Op die manier kunnen kinderen die nog niet of moeilijk schrijven toch een mail versturen naar iemand met een e-mailadres. Vocaroo is een online-toepassing, je hoeft dus niets te installeren.
Met  Vocaroo kunnen bijvoorbeeld grootouders worden uitgenodigd naar het grootouderfeest of kan een leuke nieuwjaarsboodschap met de hele klas worden verstuurd. Als kennismaking met het programma, kan je zelf ook een mail sturen naar (de ouders van) de kinderen.

DUUR
Afhankelijk van de grootte van de groep

SOFTWARE

www.vocaroo.com

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT
Het is belangrijk dat je als leerkracht Vocaroo vooraf hebt uitgeprobeerd.
Om Vocaroo te gebruiken moet je jouw registreren met een mailadres en wachtwoord, maar wordt automatisch gevraagd als je de eerste keer Vocaroo gebruikt.

LESPLAN
  • Vraag aan de leerlingen dat ze vooraf het mailadres meebrengen van de persoon aan wie een mailtje wordt verstuurd.
  • Noteer alle mailadressen in een bestand.  Als leerkracht hoef je die dan enkel nog te kopiëren en te plakken in het programma.
  • Laat de kinderen één voor één hun boodschap inspreken en verstuur dit onmiddellijk via de website.
  • De mail die verstuurd wordt vanuit Vocaroo is Engelstalig.  Maar je kan de gesproken boodschap ook posten op het internet.  Je kan dan de link die je krijgt plakken in een eigen mail.  Op die manier kan je Vocaroo ook gebruiken met je eigen mailprogramma.
  • Er is ook een screencast beschikbaar op Kijk & Begrijp: http://www.kijkenbegrijp.net/content/gesproken-boodschappen-versturen-met-vocaroo
EVALUATIE
De website werkt heel eenvoudig.  De ingesproken klank is niet van hoge kwaliteit, maar voldoende verstaanbaar.  Je hebt ook de mogelijkheid om een link te plakken in als je zelf een mail verstuurd.

Geen opmerkingen: