zaterdag 23 februari 2008

Tweede graad: Spelen met zinnen rond het thema “Sinterklaas”

AUTEUR:Walter Werbrouck

VOORBEELD:

DOELGROEP:

2de leerjaar: deel 1-2-3
3de leerjaar: alles
4de leerjaar: deel 3-4-5

LEERGEBIEDEN

Kleuter

Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren
Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes
Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing
Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte
Wiskundige initiatie: getallen - meten - ruimte

Lager onderwijs

Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven
Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren
Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes
Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing
Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte
Wiskunde: getallen - meten - ruimte
Leren leren
Sociale vaardigheden

EINDTERMEN ICT


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.


DOELSTELLINGEN: o.a.

Begrijpend lezen, overbodige woorden in de zak stoppen, een tabel vervolledigen, een aantal rebussen correct oplossen,…

OMSCHRIJVING:

DUUR: een halve lestijd

SOFTWARE: pakketje Sint 34 downloaden van www.antoinetteberns.nl .

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT:

Nihil, maar vooraf zelf eens alles oplossen.

LESPLAN:

Vooraf geef je enkele tips, zoniet zullen alle lln. met dezelfde vragen komen aandraven.
Wat je hen moet vertellen zal duidelijk worden na het zelf oplossen van de 5 opdrachten.
Opdrachten geven + individueel werk door de lln.

EVALUATIE:

Wie klaar is geeft teken; zolang het programma niet afgesloten werd kun je nakijken of de lln. de opdrachten tot een goed einde hebben gebracht.

INFO:

Valt mooi te combineren met een Sinterklaasspel: een halve lestijd oefenen en als beloning de rest van de tijd spelen met “Zwarte Piet” of “Sint Nicolaas” gratis te downloaden van http://sint.sourceforge.net/index.php?L=N

Geen opmerkingen: