vrijdag 13 november 2009

Een klankcollage

AUTEUR

Patrick Keysabyl

VOORBEELD

Nog niet beschikbaar

DOELGROEP

3de graad

LEERGEBIEDEN

Lager onderwijs
Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven
Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren
Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes
Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing
Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte
Wiskunde: getallen - meten - ruimte
Leren leren
Sociale vaardigheden

EINDTERMEN ICT


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.

8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

DOELSTELLINGEN

 • Een klankcollage maken van 30 seconden die bestaat uit allerlei fragmenten uit nieuwsberichten
 • Met audacity stukken klank knippen en aan elkaar plakken
 • Op een creatieve manier een nieuwe inhoud creëren door bestaande teksten met elkaar te combineren

OMSCHRIJVING

In deze les wordt een klankcollage gemaakt door maximaal 10 fragmenten uit radiojournaals aan elkaar te plakken tot een humoristisch geheel van maximaal 30 seconden.

DUUR

2 lesuren (de voorbereiding van het beluisten vooraf niet meegerekend)

SOFTWARE

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT

Met Audacity kunnen knippen en plakken

Een radiojournaal kunnen opnemen met Audacity

LESPLAN

 1. Een collage bestaat uit verschillende stukken die aan elkaar worden geplakt, zodat een leuk geheel ontstaat. De collage bestaat uit fragmenten uit vijf journaals.
 2. Beluister eerst aandachtig elk radiojournaal: journaal 1 journaal 2 journaal 3 journaal 4 journaal 5
 3. Beluister een tweede keer elk journaal en noteer staakwoorden die je kan gebruiken.
 4. Bespreek welke fragmenten je zou kunnen gebruiken die samen een leuk geheel vormen
 5. Noteer welke woorden uit welke journaals je zal gebruiken. Je mag maximaal 10 fragmenten gebruiken en je collage mag niet meer dan 30 seconden lang zijn. Geef elk fragment een nummer.
 6. Selecteer met Audacity de fragmenten die je hebt gekozen en geef ze het nummer die je had bepaald.
 7. Plak alle fragmenten terug aan elkaar met Audacity.
 8. Beluister het resultaat

EVALUATIE

Het is belangrijk dat de leerlingen vooraf zeer goed de inhoud hebben beluisterd van de vijf journaals. Je geeft dit best mee als huiswerk zodat ze hiervoor een week de tijd krijgen.
De resultaten kan je posten in een blog of op de website van de school. Het is belangrijk dat creaties door anderen kunnen bekeken of beluisterd worden. Dit verhoogt de motivatie.
Evalueer ook de verschillende resultaten met de klas door de collages klassikaal te beluisteren en te bespreken.

Geen opmerkingen: