zondag 21 november 2010

Een e-card maken met Halloween


AUTEUR

Patrick Keysabyl

VOORBEELD


OMSCHRIJVING
Maak zelf eenvoudige e-cards en verstuur deze zonder gebruik te moeten maken van een eigen mailprogramma.
DOELGROEP
1ste graad / groep 3 4
2de graad / groep 5 6
3de graad/ groep 7 8


LEERGEBIEDEN
Lager onderwijs
Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven
Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren
Muzische vormingbeeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes
Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing
Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte
Wiskunde: getallen - meten - ruimte
Leren leren
Sociale vaardigheden
 
EINDTERMEN ICT
1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

DOELSTELLINGEN
  • Een e-card maken en versturen aan één of meerdere mailadressen.
  • Controleren op taalfouten in geschreven boodschappen en mailadressen.
DUUR
Een halve lestijd.  Je kan dit ICdeeTje combineren met Op Picnik met Halloween.

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT
Voor dit ICdeeTje is weinig voorkennis vereist.
 
Je kan hier een brokje geschiedenis aan vastknopen.  Halloween is eigenlijk ontstaan in Europa, vooral in de Angelsaksische landen.  Hier werden bieten gebruikt.  Toen tijdens de grote hongersnood duizenden Ieren verhuisden naar Amerika, vonden ze daar geen bieten.  Daarom gebruikten ze pompoenen om hun koppen mee te maken, waarin een kaarslicht werd gestoken.
LESPLAN

1. Open de website Halloween e-cards
2. Klik op START
3. Bekijk het filmpje als voorbeeld
4. Klik opnieuw op START
5. FREE HANDS CUT = uitsnijden met de vrije hand
    STRAIGHT CUTS = uitsnijden met lijnen
    UNDO LAST HOLE = laatste bewerking verwijderen
    CLEAR ALL = alles verwijderen
6. Als je klaar bent, klik je op DONE CARVING
7. CHANGE MESSAGE = boodschap veranderen
    CHANGE IMAGE = achtergrond veranderen
8. Klik op DONE
9. Vul jouw naam in, jouw mailadres, het mailadres van de bestemmeling en een boodschap.  Je kan ook verschillende mailadressen van bestemmelingen ingeven, door telkens een komma tussen de mailadressen te plaatsen.
10. Klik op SEND

EVALUATIE
  • Je kan  deze opdracht zelfs geven aan kinderen van de eerste graad, maar doe dit dan samen met een oudere leerlingen die de mailadressen kan intikken.  Het is trouwens pedagogisch een waardevolle activiteit als oudere kinderen dit leren aan jongere kinderen.
     
WWW
Totale duur van de video's van deze module:  05'51"

Geen opmerkingen: