zaterdag 23 februari 2008

Dansletters

AUTEUR Jacky Vandamme

VOORBEELD kan je hier downloaden

DOELGROEP 4de leerjaar

LEERGEBIEDEN

Lager onderwijs: Nederlands: schrijven

EINDTERMEN ICT

1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

DOELSTELLING EN OMSCHRIJVING
Een kerst- of nieuwjaarswens (of andere) maken met een animated alfabet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het invoegen en opmaken van figuren (speciaal alfabet), het vergroten en verkleinen van de weergave voor de schikking, het groeperen van een reeks figuren, het opslaan van een worddocument als webpagina.

DUUR 2 lesuren

SOFTWARE tekstverwerker, mappen met speciaal alfabet in ‘mijn documenten’.

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT werken met een tekstverwerker

LESPLAN

1. Voorbereiding: de leerkracht zet de mappen met de speciale alfabetten in de map ‘mijn documenten’. Je kan deze mappen hier downloaden. Je kan er ook vinden als je op internet zoekt naar ‘animated alfabet’. In de 3de graad kunnen de lln. zelf opzoeken en downloaden. In de meeste computerklassen kunnen de leerlingen ze kopiëren van de leerlingenmap op de server.

2. Invoegen blad in word op de juiste plaats en met de juiste naam.

3. Invoegen van de letters (invoegen figuren uit bestand)

4. Opmaken van de letters (eigenschappen, opmaak, contour )

5. Afwerken met enkele afbeeldingen (invoegen figuren, illustratie)

6. Alles nog eens schikken bij verkleinde schermweergave.

7. De letters en figuren groeperen (shift-toets ingedrukt houden, alle nodige figuren aanklikken, rechtermuisknop, groeperen)

8. Werk eerst gewoon opslaan, dan opslaan als webpagina. Openen en laat de letters maar dansen.

Bijlagen

Voorbeeld

Map met speciale alfabetten

Geen opmerkingen: