zaterdag 23 februari 2008

Een Gmailadres aanmaken en gebruiken

AUTEUR

patrick.keysabyl@gmail.com

VOORBEELD

DOELGROEP

3de graad

LEERGEBIEDEN

Lager onderwijs


Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven

Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren

Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes

Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing

Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte

Wiskunde: getallen - meten - ruimte

Leren leren

Sociale vaardigheden


EINDTERMEN ICT


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.


DOELSTELLINGEN

  • Een mail versturen door middel van gmail
  • Een ontvangen mail beantwoorden
  • Een bijlage toevoegen aan een mail
  • Contactpersonen organiseren binnen gmail
  • Steeds een onderwerp invullen in een e-mail

OMSCHRIJVING

Gmail is een toepassing van Google waardoor leerlingen gratis een eigen e-mailadres kunnen aanmaken. Gmail biedt enorm veel ruimte, zodat zonder probleem alle mails kunnen bewaard worden. Gmail heeft ook een goede spamfilter, zodat weinig tot geen spam wordt toegelaten.

DUUR

Voor het aanmaken mag je twee lesuren uittrekken

SOFTWARE

http://mail.google.com


Gmail is een online toepassing. Dit betekent dat er niets op de computer zelf moet worden geïnstalleerd.

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT

Zelf Gmail kunnen gebruiken. Het is daarom goed dat de leerkracht ook een gmailadres heeft.

LESPLAN

Het is goed om vooraf het paswoord te laten noteren. Een goed paswoord bestaat uit een woord en een getal. Ik neem hiervoor een woord van vijf letters en een getal van drie cijfers.

EVALUATIE

Normaal kan je niet twee keer na elkaar een verschillende gmailadres aanmaken op hetzelfde moment. Wanneer een computer gedeeld wordt, zal je het aanmaken moeten spreiden over verschillende dagen.

Geen opmerkingen: