zaterdag 23 februari 2008

Mindmapping

AUTEUR Jacky Vandamme

VOORBEELD kan je hier downloaden

DOELGROEP 3de graad

LEERGEBIEDEN

Lager onderwijs: Nederlands: schrijven WO: informatie ordenen

EINDTERMEN ICT

1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om informatie te ordenen

DOELSTELLING EN OMSCHRIJVING

DUUR 2 lesuren

SOFTWARE programma emindmaps (kan je hier downloaden)

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT werken met emindmaps

LESPLAN

1. In de klas wordt een voorbeeld getoond waarbij gegevens klassikaal geordend worden in mappen en submappen. Als voorbeeld kan je het overzicht van de gewervelde dieren nemen (hier te downloaden).

2. In de computerklas wordt (waar een beamer is) de verschillende functies van het programma gedemonstreerd. De leerlingen volgen met een overzichtsblad waar alle iconen van het programma uitgelegd worden.

3. De leerlingen gaan zelfstandig aan het werk. Als initiatie kan weer het overzicht van de gewervelde dieren gebruikt worden. Zo kunnen ze alle aandacht gebruiken voor de techniek van het programma.

4. Eenmaal de techniek onder de knie, kunnen de leerlingen het toepassen in WO, schrijfopdrachten, enz…

Bijlagen

Voorbeeld van emindmap

Blad met uitleg van de belangrijkste functies van het programma.

Het programma emindmaps

Een schema van de indeling van het dierenrijk.

Geen opmerkingen: