zaterdag 23 februari 2008

Letterboek

AUTEUR

patrick.keysabyl@arkorum.be

VOORBEELD

http://www.arkorum.be/portaal/digitariaal/icdeetjes/letterboek.doc

DOELGROEP

1ste graad

LEERGEBIEDEN

Kleuter

Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren

Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes

Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing

Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte

Wiskundige initiatie: getallen - meten - ruimte

Lager onderwijs


Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven

Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren

Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes

Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing

Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte

Wiskunde: getallen - meten - ruimte

Leren leren

Sociale vaardigheden


EINDTERMEN ICT


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.


DOELSTELLINGEN

*Een letterboek samenstellen met de klas door per blad 10 verschillende lettertypes te gebruiken voor een bepaalde letter en 4 afbeeldingen die beginnen met die letter.

OMSCHRIJVING

DUUR

Verschillende lesuren, maar niet alle lesuren na elkaar!

SOFTWARE

Een tekstverwerker

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT

Geen

LESPLAN

  1. Toon een commercieel letterboek (vaak te verkrijgen in de kleuterklas)
  2. Toon rustig blz na blz en zeg de leerlingen goed op te letten
  3. Zoek klassikaal voor 10 letters 3 verschillende woorden die met een gegeven letter beginnen: b= brood, bakker, bloed Noteer dit op het bord
  4. Verdeel de klas in een aantal groepen. De leerlingen werken best per twee. Eventueel kan je klasdoorbrekend werken (met het tweede leerjaar of hoger)
  5. Toon hoe je een lettertype kiest, hoe je de lettergrootte wijzigt.
  6. Demonstreer hoe je met Google ook afbeeldingen kunt zoeken.

EVALUATIE

Geen opmerkingen: