dinsdag 26 januari 2010

Een rebus

AUTEUR

patrick@keysabyl.be 


VOORBEELD

Klik HIER om vier voorbeelden te bekijken

 
DOELGROEP

1° graad - 2° graad - 3°graad


LEERGEBIEDEN

Lager onderwijs

Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven
Lichamelijke opvoeding:  motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren
Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes
Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing  
Wereldoriëntatie:  natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte
Wiskunde:  getallen - meten - ruimte 
Leren leren
Sociale vaardigheden

EINDTERMEN ICT


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren. 

DOELSTELLINGEN

  • Een rebus samenstellen met behulp van afbeeldingen die van het internet gekopieerd en geplakt worden
  • De kenmerken van een rebus begrijpen en toepassen: letters bijvoegen of weglaten, letters wijzigen
  • Met het tekenprogramma Paint wijzigingen aanbrengen bij een kleine afbeelding
  • Afbeeldingen kopiëren en plakken in een tekstverwerkerbestand (Word, Open Office, ...)

OMSCHRIJVING

Een rebus maken is een hele leuke les die weinig voorbereiding vraagt voor de leerkracht, maar steeds een topper is bij de leerlingen.  Doel is om een spreekwoord te maken door bij een zelfgekozen spreekwoord afbeeldingen te zoeken die kunnen aangepast worden volgens de regels van een rebus. 

DUUR

2 lesuren

SOFTWARE

Microsoft Paint (Bevindt zich in de bureauassecoires)


VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT

Probeer zelf vooraf eens een rebus te maken.

 
LESPLAN

1.       Los eerst deze rebus op. Je merkt dat er verschillende manieren bestaan om woorden te maken.  Vind er drie.
2.       Schrijf een spreekwoord op je blad.  Op www.spreekwoorden.nl vind je allerlei spreekwoorden.  Neem geen te lang spreekwoord.
3.       Werk elk woord van het spreekwoord uit volgens de regels van een rebus.
4.       Zoek voor elk woord een gepaste afbeelding met Google Afbeeldingen.
5.       We werken met het programma Paint.  Dit vind je onder programma's, bureau-accesoires.
6.       Sla je rebus op in de bewaarmap.
7.       Los elkaars spreekwoorden op.
 

EVALUATIE

De rebussen kunnen makkelijk afgedrukt worden omdat elke rebus ongeveer een A4 groot is.  Hang deze rebussen uit, zodat de andere kinderen ze kunnen oplossen.  Je kan ze ook opslaan als PDF en op de website publiceren.


Geen opmerkingen: