donderdag 9 december 2010

Splitter 2: een verslavend denkspel waarmee je ook eigen puzzels maakt


AUTEUR
Patrick Keysabyl

OMSCHRIJVING
Splitter is een verslavend denkspel.  Het opzet is heel eenvoudig: laat een smiley vallen in een gat.  De uitvoering is echter niet zo eenvoudig.  Er staan allerlei obstakels in de weg.  Er moet gezaagd of geknipt worden. Soms speelt tijd een belangrijke rol, ook de zwaartekracht mag je niet onderschatten.  Er zijn 32 levels of niveaus.  In de eerste drie niveaus wordt het spel uitgelegd, daarna moet je alleen verder.
Een enorme meerwaarde aan het spel is dat je zelf puzzels kunt maken.  Dit bevordert het technologisch denken.  Vaak is het niet mogelijk om echte constructies te maken in de klas, maar in dit spel worden deze wel prachtig ges(t)imuleerd.
Voor de geregistreerde gebruikers zijn de 32 oplossingen beschikbaar.
DOELGROEP
1ste graad / groep 3 4
2de graad / groep 5 6
3de graad/ groep 7 8

LEERGEBIEDEN
Lager onderwijs
Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven
Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren
Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes
Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing
Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte
Wiskunde: getallen - meten - ruimte
Leren leren
Sociale vaardigheden
EINDTERMEN ICT
1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.
DOELSTELLINGEN
 • Door gebruik te maken van logisch denken bij zagen en/of knippen, de zwaartekracht en tijd, een voorwerp in een gat laten vallen
 • Plezier beleven aan een denkspel
 • De 16 vuistregels toepassen om een probleem op te lossen
DUUR
2 lestijden

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT
Voor dit ICdeeTje is geen voorkennis vereist.
LESPLAN
 1. Eerst zie je staan Easy to play. Hard to master.  Klik onderaan rechts op No Thanks.  
 2. Dan zie je een scherm Desktop Defender.   Klik onderaan rechts op No Thanks.  
 3. Dan verschijnt het spel zelf Splitter 2.  Soms moet je even wachten tot het spel start.
 4. Klik op Play.
 5. Klik op Standard Puzzles.
 6. Start met 1.
 7. Doel van het spel is om Splitter (de smiley) naar de uitgang (het bruin gat) te leiden.
 8. Je doet dit door houten balken op de juiste plaats door te zagen met je computermuis.
 9. Om een balk door te zagen, trek je een lijn door de linker muisknop ingedrukt te houden.
 10. Je enkel zagen in houten balken, niet in ijzeren balken of stenen.  Touwen kan je wel doorknippen.
 11. Je kan stenen niet verplaatsen.
 12. Soms hangen de houten balken vast aan een spijker.  De balk kan dan niet vallen, maar wel draaien.
 13. Je kan niet zoveel zagen als je wilt.  Soms lukt het één keer, meestal twee keer.  Zelden kan je drie keer zagen of meer.
 14. Om een level opnieuw te spelen, druk je op Reset.
 15. Soms moet je ook op tijd iets zagen of knippen, anders is het te laat.
 16. Door veel te proberen, lukt het wel.  Maar denk vooraf goed na wat er zal gebeuren als je iets zaagt of knipt.
 17. Klik op Next Level om naar het volgende level of niveau te gaan.  Je werkt best de niveaus na elkaar af.
 18. De eerste drie levels zijn voorbeelden.  Je ziet aan het schuine streepje waar je moet zagen.  Bekijk goed wat er telkens gebeurt.
 19. Je kan ook inloggen, maar dan moet je wel een gebruiker aanmaken.  Voordeel is dat het spel dan je levels onthoudt.
 20. Veel plezier ermee.
WWW
16 vuistregels om een probleem aan te pakken: http://kangoeroeklas.nl/?q=content/16-vuistregels

Voorbeeld
Twee zelfgemaakte voorbeelden:

Kijk & Begrijp (enkel voor geregistreerde gebruikers) 

Geen opmerkingen: