vrijdag 29 februari 2008

Reclame

AUTEUR

patrick.keysabyl@arkorum.be

VOORBEELD

Baby Fresh van Tine Silke Céline

Coconade van Ruben Benjamien

Playstation candy van Louis Michiel Casini

NJC van Charlotte Nick Joni

Waterpil van Mélanie Demi Johanna

Krulli krulli van Laure Luise Hanne

DOELGROEP

Derde graad

LEERGEBIEDEN


Lager onderwijs


Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven

Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren

Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes

Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing

Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte

Wiskunde: getallen - meten - ruimte

Leren leren

Sociale vaardigheden


EINDTERMEN ICT


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.


DOELSTELLINGEN

Een reclamefilmpje maken van 1 minuut rond een zelfgekozen nieuw product.

Een slogan bedenken dat bij dit product past

Een logo ontwerpen voor dit nieuwe product

Een origineel dramatische manier het product in de kijker zetten

Met behulp van Windows Movie Maker het filmpje monteren

OMSCHRIJVING

De leerlingen met een reclamefilmpje van één minuut

DUUR

Je mag deze opdracht gerust als een project beschouwen, waar heel wat lessen in steken.

Normaal mag je drie lessen drama voorzien: brainstormen, voorbereiden, opname

In één les beeldende opvoeding kan het logo gemaakt worden.

In de lessen Nederlands kan je een voorbereidende les geven rond Reclame. Zie ook: http://docs.google.com/Doc?id=df75nk6_325gzff5qgn

Voor het monteren mag je minstens één halve dag uittrekken.

SOFTWARE

Windows Movie Maker

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT

Het is belangrijk dat de leerkracht alle mogelijkheden kent van Windows Movie Maker. Wie die kennis (nog) niet heeft, kan beroep doen op de ICT-co.

LESPLAN

Opdracht: Maak een reclamefilmpje van maximum één minuut.

1) Het filmpje wordt gemaakt met een gewoon digitaal fototoestel. Zet daarvoor de opnameknop in de stand camera. Als het geheugenkaartje vol is, breng je dit naar je leerkracht. Ik zet de inhoud van het geheugenkaartje op de server en je krijgt een leeg kaartje terug. Je mag zeker meer beelden schieten dan je nodig hebt.

2) De reclamefilmpjes worden gemonteerd met Windows Movie Maker. Dit programma staat op elke computer met Windows XP.

Op http://www.site4school.net/?q=windows-movie-maker leer je werken met Windows Movie Maker. Bekijk rustig elke screencast en voer dit ook uit op de computer.

3) Je mag muziek gebruiken, maar we gebruiken enkel muziek waarvoor het recht krijgen om het te gebruiken in onze reclamefilm. Op http://www.ccmixter.org/ vind je dergelijke muziek.

4) Als je nog geen logo hebt voor jouw reclamefilmpje, dan kan je dit maken met het tekenprogramma Tuxpaint. Je vindt dit op elke computer in onze computerklas.

5) Sommige fototoestellen nemen video op in het Quicktimeformaat van Apple. Dit formaat herkent Movie Maker niet. Daarom moeten Quicktimebestanden omgezet worden naar het WMV-formaat. Je kan dit gratis doen met volgende website: http://media-convert.com/omzetten/ maar je leerkracht verzorgt dit ook snel en gratis voor jou.

6) Werk goed door, alle filmpjes moeten klaar zijn tegen het einde van de dag. Wie vroeger klaar is, werkt de opdrachten af die hij/zij krijgt.

7) Belangrijk is om op het einde de resultaten klassikaal te evalueren.

EVALUATIE

Ik heb dit idee reeds drie keer uitgevoerd en het is belangrijk om de leerlingen zoveel mogelijk zelf te laten ontdekken en uit te laten voeren.

Geen opmerkingen: