zaterdag 23 februari 2008

Digitee

AUTEUR
patrick.keysabyl@arkorum.be
VOORBEELD
DOELGROEP
1ste, 2de en 3de graad
LEERGEBIEDEN
Lager onderwijs

Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven
Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren
Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes
Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte Wiskunde: getallen - meten - ruimte
Leren leren
Sociale vaardigheden

EINDTERMEN ICT


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.


DOELSTELLINGEN


  • De schrijfwijze inoefenen van woorden met gevarieerde spellingsmoeilijkheden
OMSCHRIJVING
Digitee oefent de volledige spelling van het basisonderwijs door middel van 3607 digitaal ingesproken woorden en 350 woordreeksen. De digimeter houdt perfect de score bij. Digitee bestaat uit twee vormen:

Audic brengt de woorden auditief aan, Visdic doet het visueel en auditief. Nieuw is ook het clusterbord, waarmee de leerlingen clusters van letters aantikken om het woord te vormen. Door gebruik te maken van verschillende kleuren, wordt het woordbeeld nog beter ingeprent.
DUUR
Onbeperkt
SOFTWARE
Digitee is een online-toepassing. Er hoeft dus geen software worden geïnstalleerd. Flash is wel nodig.
VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT
Geen
LESPLAN
Auditief dictee: http://www.arkorum.be/ark/patrick/auddic2.html
Visueel dictee: http://www.arkorum.be/ark/patrick/visdic.html 
 
Screencast: http://www.arkorum.be/ark/patrick/help_digitee/anyhelp.html
Een overzicht van alle woordreeks vind je op http://www.arkorum.be/ark/patrick/web_digitee/woordreeksen.htm
Bekijk ook de bijhorende website: http://www.arkorum.be/ark/patrick/web_digitee/index.htm
EVALUATIE
Digitee is vrij te gebruiken voor iedereen.  De meerwaarde van het dictee is dat het woord nooit volledig fout kan worden ingetikt, zodat geen verkeerd woordbeeld ontstaat.

Geen opmerkingen: